Studium oratorního a kantátového repertoáru 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102OKR3 zápočet 2 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Student rozšiřuje portfolio svých znalostí a zkušeností týkajících se dirigování sboru a studia sborového repertoáru. Provádění kantát a oratorií se diametrálně odlišuje od skladeb čistě instrumentálních, a to především rozšířením o problematiku lidského hlasu a jeho výdrže, dýchání, tvorbu tónu. Cílem výuky je seznámit studenta s hlavními úskalími interpretace kantát, specifikovat hlavní zásady nácviku a provádění velkých orchestrálně-sborových děl.

Tematické okruhy:

Skladebná architektura vokálně instrumentálních kompozic

Oratorium, námět, text

Kantáta, rozdíl oproti oratoriu

Zvukové vyrovnání orchestru, sboru a sólistů v prostředí koncertního sálu, katedrály

Volba /výběr/ sólistů

Hlavní zásady postavení a posazení orchestru, sboru a sólistů

Obsazení s ohledem na stylové období

Probíraná témata se vyučují v průběhu obou semestrů bez stanovení preferovaného pořadí a podle individuální potřeby každého studenta.

Výsledky učení

Student získal přehled o hlavních problémech spojených s interpretací vokálně-instrumentálních děl. Dokáže rozhodnout o obsazení orchestru i sboru s ohledem na stylové období prováděné skladby a prostředí, ve kterém bude skladba provozována. Seznámí se se stěžejními díly od baroka až po současnost.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BACH, Johann Sebastian. Hohemesse h moll

BEETHOVEN, Ludwig van. Missa solemnis

VERDIG, Giuseppe. Messa di Requiem

BRITTEN, Benjamin. War Requiem

Doporučená literatura:

MENDELSSOHN-BARTHOLDY, Felix. Elias

BERLIOZ, Hector. Messa da Requiem

ORFF, Carl. Carmina Burana

Další literatura bude upřesněna vyučujícím s ohledem na individuální potřeby studentů v průběhu semestru.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu předchází ústní zkouška z tematických okruhů podle zadání pedagoga. Dirigování vybraných úseků skladby u klavíru. Minimální účast ve výuce je 75 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů