Studium oratorního a kantátového repertoáru 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102OKR3 Z 2 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav BRYCH, Leoš SVÁROVSKÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získal přehled o hlavních problémech spojených s interpretací vokálně-instrumentálních děl. Dokáže rozhodnout o obsazení orchestru i sboru s ohledem na stylové období prováděné skladby a prostředí, ve kterém bude skladba provozována. Seznámí se se stěžejními díly od baroka až po současnost.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Student rozšiřuje portfolio svých znalostí a zkušeností týkajících se dirigování sboru a studia sborového repertoáru. Provádění kantát a oratorií se diametrálně odlišuje od skladeb čistě instrumentálních, a to především rozšířením o problematiku lidského hlasu a jeho výdrže, dýchání, tvorbu tónu. Cílem výuky je seznámit studenta s hlavními úskalími interpretace kantát, specifikovat hlavní zásady nácviku a provádění velkých orchestrálně-sborových děl.

Tematické okruhy:

Skladebná architektura vokálně instrumentálních kompozic

Oratorium, námět, text

Kantáta, rozdíl oproti oratoriu

Zvukové vyrovnání orchestru, sboru a sólistů v prostředí koncertního sálu, katedrály

Volba /výběr/ sólistů

Hlavní zásady postavení a posazení orchestru, sboru a sólistů

Obsazení s ohledem na stylové období

Probíraná témata se vyučují v průběhu obou semestrů bez stanovení preferovaného pořadí a podle individuální potřeby každého studenta.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BACH, Johann Sebastian. Hohemesse h moll

BEETHOVEN, Ludwig van. Missa solemnis

VERDIG, Giuseppe. Messa di Requiem

BRITTEN, Benjamin. War Requiem

Doporučená literatura:

MENDELSSOHN-BARTHOLDY, Felix. Elias

BERLIOZ, Hector. Messa da Requiem

ORFF, Carl. Carmina Burana

Další literatura bude upřesněna vyučujícím s ohledem na individuální potřeby studentů v průběhu semestru.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu předchází ústní zkouška z tematických okruhů podle zadání pedagoga. Dirigování vybraných úseků skladby u klavíru. Minimální účast ve výuce je 75 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů