Tisk studijního plánu

Studijní plán Dirigování (Bc) od 2022/2023 – 3. ročník

Studijní program: Dirigování
Katedra dirigování
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Dirigování orchestru
 
102DIO3 Z 5 13CS 102DIO4 Z 6 13CS
Seminář dirigování 102SD5 Z 2 2ST 102SD6 Z 2 2ST
Studium operního repertoáru
 
102SORE5 Z 3 1CT 102SORE6 ZK 4 1CT
Studium orchestrálního repertoáru
 
102STOR5 Z 3 1CT 102STOR6 ZK 4 1CT
Minimální počet kreditů za semestr 13 16
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dějiny hudby
 
108DHB5 ZK 3 2PT
Hudební estetika
 
108HUES1 Z 2 1PT+1ST 108HUES2 ZK 2 1PT+1ST
Operní literatura 102OL1 Z 1 1PT 102OL2 Z 1 1PT
Operní výstupy, korepetice
 
102OPKO1 Z 4 2CT 102OPKO2 ZK 5 2CT
Proseminář tvorby kvalifikační práce 108PTKP Z 1 1PT
Studium oratorního a kantátového repertoáru
 
102OKR1 Z 2 1PT 102OKR2 Z 2 1PT
Teorie dirigování symfonického orchestru 102TDO3 Z 1 1PT 102TDO4 Z 1 1PT
Minimální počet kreditů za semestr 14 11
Povinně volitelné předměty
Dirigování (Bc) - povinně volitelné předměty B - povinný výběr pro 1. ročník V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Dirigování (Bc) - Povinně volitelné předměty B - teoretický základ pro 3. ročník V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Dirigování (Bc) volitelné předměty
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 27 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Dirigování - pedagogické minimum [102DIPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Dirigování (Bc) - povinně volitelné předměty B - povinný výběr pro 1. ročník [102DIRBCPVPV]

student volí z této skupiny v 1. ročníku

Dirigování (Bc) - Povinně volitelné předměty B - teoretický základ pro 3. ročník [102DIRBCPVTZ]

student volí z této skupiny ve 3. ročníku

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Seminář dirigování 2 (102SD2) PZ Absolventským výkonem
Seminář dirigování 5 (102SD5) PZ Absolventským výkonem
Seminář dirigování 6 (102SD6) PZ Absolventským výkonem
Seminář dirigování 1 (102SD1) PZ Absolventským výkonem
Seminář dirigování 3 (102SDI3) PZ Absolventským výkonem
Seminář dirigování 4 (102SDI4) PZ Absolventským výkonem
Dirigování sboru 1 (102DIS1) PZ Absolventským výkonem
Dirigování sboru 2 (102DIS2) PZ Absolventským výkonem
Dirigování orchestru 1 (102DIO1) PZ Absolventským výkonem
Dirigování orchestru 2 (102DIO2) PZ Absolventským výkonem
Dirigování orchestru 3 (102DIO3) PZ Absolventským výkonem
Dirigování orchestru 4 (102DIO4) PZ Absolventským výkonem
Operní literatura 1 (102OL1) ZT Teorie dirigování (S102TDI)
Operní literatura 2 (102OL2) ZT
Studium operního repertoáru 1 (102SORE1) PZ
Studium operního repertoáru 2 (102SORE2) PZ
Studium operního repertoáru 3 (102SORE3) PZ
Studium operního repertoáru 4 (102SORE4) PZ
Studium operního repertoáru 5 (102SORE5) PZ
Studium operního repertoáru 6 (102SORE6) PZ
Studium orchestrálního repertoáru 1 (102STOR1) PZ
Studium orchestrálního repertoáru 2 (102STOR2) PZ
Studium orchestrálního repertoáru 3 (102STOR3) PZ
Studium orchestrálního repertoáru 4 (102STOR4) PZ
Studium orchestrálního repertoáru 5 (102STOR5) PZ
Studium orchestrálního repertoáru 6 (102STOR6) PZ
Studium sborového repertoáru 1 (102SSBR1) PZ
Studium sborového repertoáru 2 (102SSBR2) PZ
Studium sborového repertoáru 3 (102SSBR3) PZ
Studium sborového repertoáru 4 (102SSBR4) PZ
Teorie dirigování sboru 1 (102TDS1) ZT
Teorie dirigování sboru 2 (102TDS2) ZT
Teorie dirigování symfonického orchestru 1 (102TDO1) ZT
Teorie dirigování symfonického orchestru 2 (102TDO2) ZT
Teorie dirigování symfonického orchestru 3 (102TDO3) ZT
Teorie dirigování symfonického orchestru 4 (102TDO4) ZT