Studium orchestrálního repertoáru 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102STOR6 ZK 4 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 90 až 110 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v problematice různých stylů a způsobů jejich hudebního uchopení a dokáže je teoreticky popsat. Má zvládnutou efektivní a odborně vhodnou techniku i řemeslné dovednosti ve vztahu k reprezentativnímu repertoáru a různým stylům. Dokáže si vytvořit ideální zvukovou představu při čtení notového textu.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Studium orchestrálního repertoáru slouží k poznávání symfonických skladeb, které jsou součástí kmenového repertoáru symfonických orchestrů. Student při výuce předvádí dirigování předem připravených symfonických skladeb u klavíru, partnerem místo orchestru je 2-4 ruční klavír obsazený pedagogy nebo schopnými studenty, kteří hrají podle pokynů dirigenta hudební text dané symfonie nebo jiné symfonické skladby a simulují zvuk orchestru. Vyučující pedagog klade studentovi otázky spojené s jeho interpretační představou (tempo, dynamika, charakter skladby, tektonika), vyžaduje zdůvodnění, případně navrhuje řešení sporných míst. Student disponuje technikou, která mu v budoucnu poslouží k přenášení názoru o interpretaci na orchestr.

Tematické okruhy:

Typické znaky autorů dle Studijní literatury a interpretační rozdíly mezi nimi

Tektonický rozbor studovaných skladeb

Zvukově bohatá orchestrální partitura

Probíraná témata se vyučují v průběhu dvou semestrů bez stanovení preferovaného pořadí a po individuální domluvě se studentem.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BERLIOZ, Hector. Fantastická symfonie

BRAHMS, Johannes. Symfonie c moll, D dur, F dur, e moll

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Symfonie f moll, e moll, h moll

DVOŘÁK, Antonín. Cyklus předeher V přírodě, Karneval, Othello, symfonické básně Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat, Holoubek

FRANCK, Cesar. Symfonie d moll

MUSORGSKIJ, Modest Petrovič. Obrázky z výstavy /instr. Maurice Ravel/

RIMSKIJ-KORSAKOV, Nikolaj. Šeherezáda

Doporučená literatura:

DVOŘÁK, Antonín. Koncert pro violoncello h moll

SIBELIUS, Jean. Koncert pro housle

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení atestace podmiňuje zkouška před kolegiem pedagogů, ve které student předvede dirigování připravených částí nastudovaných skladeb uvedených v anotaci předmětu. Povinná účast studenta na cvičeních min. 90 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů