Operní literatura 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102OL2 zápočet 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

V předmětu Operní literatura se posluchači seznámí s nejdůležitějšími operními proudy, kompozičními školami a

historickými směry a poznají další hlavní tituly operní literatury, a to jak světové, tak i české.

Jedná se o studium partitur s použitím audio nahrávek a videozáznamů.

Tematické okruhy:

Struktura méně známých operních děl nebo těch nezahrnutých do předmětu Studium operního repertoáru

Technická stránka jejich dirigentského zvládnutí

Možnosti stylového výkladu

Další otázky z teorie dirigování /oddíl opera/

Probíraná témata se vyučují v průběhu dvou semestrů bez stanovení preferovaného pořadí a po individuální domluvě se studenty.

Výsledky učení

Student získává v tomto předmětu komplexní přehled o světové i české operní literatuře v průběhu pěti století.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

Partitury, klavírní výtahy, nahrávky vybraných děl, DVD (s využitím fondu knihovny HAMU)

Vybraná díla autorů:

  1. století – J. Peri, C. Monteverdi
  2. století – J. B. Lully, H. Purcell
  3. století – G. B. Pergolesi, A. Scarlatti, J. A. Hasse, G. F. Händel, J. P. Rameau, CH. W. Gluck, J. Mysliveček, W. A.

Mozart, L. van Beethoven

  1. století – C. M. von Weber, R. Wagner, G. Rossini, G. Verdi, M. P. Musorgskij, P. I. Čajkovskij, čeští autoři – F.

Škroup, B. Smetana, V. Blodek, J. B. Foerster

  1. století – A. Dvořák, L. Janáček, B. Martinů, A. Berg, A. Schönberg, R. Strauss, M. Ravel, G. Puccini, I. Stravinskij,

B. Britten, P. Glass aj.

TROJAN, Jan. Dějiny opery: tvůrci předloh, libretisté, skladatelé a jejich díla. Praha: Paseka, 2001. ISBN 80-7185-348-8.

Doporučená literatura:

Bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru na základě individuálních potřeb studentů.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje aktivní účast studenta na přednáškách min. 70 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů