Seminář dirigování 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102SD2 zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Semináře slouží zejména k pochopení správné hudební interpretace, a to ve všech složkách, především interpretace jednotlivých frází jako základu hudební kompozice. Student si osvojuje také interpretační zvláštnosti jednotlivých slohových období. Důležitou pomůckou je sledování a komentování nahrávek světových dirigentů, především z videozáznamů.

Tematické okruhy:

Tematické okruhy seminářů se dotýkají velkého množství vědních oborů: dějiny hudby, obecné dějiny, hudební teorie, organologie, akustika, fonetika, fyziologie atd. Podkladem pro detailní zkoumání jsou partitury symfonických a operních děl, která právě studenti probírají předmětech Studium operního repertoáru, Studium orchestrálního repertoáru, ale i ty, jimiž se zabývají ve své mimoškolní činnosti. Významná jsou i společná hodnocení dirigentských výkonů studentů i jejich renomovaných kolegů.

K prohloubení výuky jsou využívány jak partitury, tak i nahrávky a videozáznamy děl.

Výsledky učení

Student získává v tomto předmětu celkový přehled o světové i české hudební literatuře a o interpretačních zvláštnostech jednotlivých slohových období. Semináře slouží zejména k pochopení správné hudební interpretace, a to ve všech složkách, především interpretace jednotlivých frází jako základu hudební kompozice.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

Literaturu doporučuje dle potřeby vyučující. Probíraná témata se vyučují v průběhu všech semestrů bez stanovení preferovaného pořadí a po individuální domluvě se studenty.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje aktivní diskuse studenta k probíraným tématům na seminářích, zpracování referátu na téma, které po vzájemné domluvě určí pedagog a docházka min. 70 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů