Dirigování sboru 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102DIS2 ZK 4 13 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 90 až 110 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je po absolvování předmětu schopen vést zkoušku sboru na úrovni „basic“ a za předpokladu, že se sám bude dále vzdělávat, může rozvíjet do hloubky sbormistrovské povolání.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Úkolem tohoto semestru je zvládnutí práce se sborovým tělesem po stránce technické a interpretační a veřejné provedení určených skladeb.

Tematické okruhy:

Výběr repertoáru

Příprava repertoáru u klavíru

Studium textu, hudební analýza, studium zpaměti

Zkoušky se sborem

Dirigování smíšeného sboru

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Studijní materiál sestává z významných sborových děl českých autorů z období 16. – 19. století.

DVOŘÁK, Antonín. V přírodě op. 63 (hudebnina). Praha: SNKLHU, 1955.

DVOŘÁK, Antonín. V přírodě : op. 63 : 5 písní pro smíšený sbor. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955.

HARANT, Kryštof. Missa quinis vocibus (hudebnina). Praha: SNKLHU, 1956.

HARANT Z POLŽIC A BEZDRUŽIC, Kryštof. Opera musica. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1966.

KŘÍŽKOVSKÝ, Pavel. Mužské sbory (hudebnina). Praha, Nakladatel E. Starý, 1927.

KŘÍŽKOVSKÝ, Pavel. Křížkovského sborník. Praha: Starý, 1927.

Doporučená literatura:

NOVÁK, Vítězslav. Balady op. 19. (hudebnina). Praha: Edice FCH. 140

NOVÁK, Vítězslav. Dvě moravské balady : op. 19 : I. Ranoša, II. Zakletá dcera.

NOVÁK, Vítězslav. Dvě balady : op. 23 : I. Vražedný milý, II. Neščasná vojna.

SMETANA, Bedřich. Sborové skladby (hudebnina). Praha: SNKLHU, 1956.

SMETANA, Bedřich. Sborové skladby. 1. vyd. SNKLHU. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění Museum Bedřicha Smetany, 1956.

SUK, Josef. Tři zpěvy op. 19 (hudebnina). Praha. Urbánek.

TŮMA, František. Stabat mater (hudebnina). Praha: SNKLHU, 1955.

TŮMA, František Ignác Antonín. Stabat mater : coro misto e organo. 3. vyd. Praha: Supraphon, 1971.

Hodnoticí metody a kritéria

Student je hodnocen za práci se sborovým tělesem. Hodnotí se samostatnost přístupu při studiu určených skladeb, schopnost analyzovat a opravit chyby v hudebním textu, schopnost rozeznat dynamické proporce v kontextu hudební fráze, stupeň zralosti hudebního projevu a vedení sboru při provedení skladeb během veřejného vystoupení nebo při komisionální zkoušce. Podmínkou je také docházka ve výši minimálně 90 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů