Studium operního repertoáru 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102SORE5 Z 3 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 66 až 81 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student pod vedením pedagoga dokáže samostatně nastudovat určený operní repertoár od samého začátku. Výsledkem je dokonalá znalost hudebního textu studovaného díla a schopnost dirigovat u klavíru v základních rysech studovaný materiál.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Studování a analýzy základních českých a světových vybraných operních děl 19. a 20. století a jejich dirigování u klavíru, zvládnutí problematiky interpretační a dirigentské. Rozbor oper jako útvaru hudebně-dramatického. Ve výuce se prolíná teoretický výklad s praktickým cvičením.

Tematické okruhy:

Obsah opery

Rozbor opery, počet jednání, hlavní postavy, charaktery postav, použití sboru

Rozdělení a charakteristika hlasových oborů

Hudební průběh díla

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Evžen Oněgin

JANÁČEK, Leoš. Její pastorkyňa

PUCCINI, Giacomo. Madame Butterfly

Doporučená literatura:

SMETANA, Bedřich. Dalibor

VERDI, Giuseppe. Aida

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje zkouška před kolegiem pedagogů, ve které student předvede dirigování nastudované opery uvedené v anotaci předmětu.

Povinná účast studenta na výuce je min. 90 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů