Studium oratorního a kantátového repertoáru 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102OKR2 Z 2 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získá přehled o hlavních problémech spojených s interpretací vokálně-instrumentálních děl. Dokáže rozhodnout o obsazení orchestru i sboru s ohledem na stylové období prováděné skladby a prostředí, ve kterém bude skladba provozována. Seznámí se se stěžejními díly od baroka až po současnost.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Student rozšiřuje portfolio svých znalostí a zkušeností nabytých v předmětech Dirigování sboru, Teorie dirigování sboru a Studium sborového repertoáru. Provádění kantát a oratorií se diametrálně odlišuje od skladeb čistě instrumentálních především problematikou lidského hlasu, jeho výdrže, dýcháním, tvorbou tónu. Cílem výuky je seznámit studenta s hlavními úskalími interpretace kantát, specifikovat hlavní zásady nácviku a provádění velkých orchestrálně-sborových děl. Ve výuce se prolíná teoretický výklad s praktickým cvičením.

Tematické okruhy:

Skladebná architektura vokálně instrumentálních kompozic

Oratorium, námět, text

Kantáta, rozdíl oproti oratoriu

Zvukové vyrovnání orchestru, sboru a sólistů v prostředí koncertního sálu, katedrály

Volba /výběr/sólistů

Hlavní zásady postavení a posazení orchestru, sboru a sólistů

Obsazení s ohledem na stylové období

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

DVOŘÁK, Antonín. Stabat Mater, Requiem

HAYDN, Joseph. Stvoření

MOZART, Wolfgang Amadeus. Korunovační mše

Doporučená literatura:

BRAHMS, Johannes. Německé requiem

JANÁČEK, Leoš. Glagolská mše, Věčné evangelium a další

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu předchází ústní zkouška podle zadání pedagoga a dirigování vybraných úseků skladby u klavíru. Minimální účast na výuce je 75 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů