Studium operního repertoáru 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102SORE2 zkouška 3 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Studování a analýzy základních českých vybraných operních děl 19. století a jejich dirigování u klavíru, zvládnutí problematiky interpretační a dirigentské. Rozbor oper jako útvaru hudebně-dramatického. Ve výuce se prolíná teoretický výklad s praktickým cvičením.

Tematické okruhy:

Obsah opery

Rozbor opery, počet jednání, hlavní postavy, charaktery postav, použití sboru

Rozdělení a charakteristika hlasových oborů

Hudební průběh díla

Výsledky učení

Student se seznamuje se systémem studování určeného operního repertoáru od samého začátku. Výsledkem je dokonalá znalost hudebního textu studovaného díla a schopnost dirigovat u klavíru v základních rysech studovaný materiál.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

DVOŘÁK, Antonín. Rusalka

SMETANA, Bedřich. Prodaná nevěsta

Partitura nebo klavírní výtah oper

Doporučená literatura:

Bude upřesněna vyučujícím na základě individuálních potřeb studentů.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení atestace podmiňuje zkouška před kolegiem pedagogů, ve které student předvede dirigování nastudované opery uvedené v anotaci předmětu.

Povinná účast studenta na výuce je min. 90 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů