Studium operního repertoáru 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102SORE2 ZK 3 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se seznamuje se systémem studování určeného operního repertoáru od samého začátku. Výsledkem je dokonalá znalost hudebního textu studovaného díla a schopnost dirigovat u klavíru v základních rysech studovaný materiál.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Studování a analýzy základních českých vybraných operních děl 19. století a jejich dirigování u klavíru, zvládnutí problematiky interpretační a dirigentské. Rozbor oper jako útvaru hudebně-dramatického. Ve výuce se prolíná teoretický výklad s praktickým cvičením.

Tematické okruhy:

Obsah opery

Rozbor opery, počet jednání, hlavní postavy, charaktery postav, použití sboru

Rozdělení a charakteristika hlasových oborů

Hudební průběh díla

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

DVOŘÁK, Antonín. Rusalka

SMETANA, Bedřich. Prodaná nevěsta

Partitura nebo klavírní výtah oper

Doporučená literatura:

Bude upřesněna vyučujícím na základě individuálních potřeb studentů.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení atestace podmiňuje zkouška před kolegiem pedagogů, ve které student předvede dirigování nastudované opery uvedené v anotaci předmětu.

Povinná účast studenta na výuce je min. 90 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů