Studium sborového repertoáru 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102SSBR4 zkouška 3 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky je příprava na práci sbormistra skrze studium a dirigování skladeb renesančních, barokních a romantických vhodných pro interpretaci v komorním sboru, ženském a mužském sboru, později ve smíšeném sboru, rozeznat základní charakteristiky sborové tvorby jednotlivých slohů a stylů, přesně se v nich orientovat a samostatně řešit manuální a interpretační pojetí studovaných skladeb u klavíru.

Tematické okruhy:

Interpretace sborových skladeb různých slohových období od 15. století do současnosti

Rozdíly v interpretaci sborových skladeb renesančních, barokních a romantických

Rozdíly v práci sbormistra v komorním sboru, ženském a mužském sboru, později ve smíšeném sboru

Charakteristika sborové tvorby jednotlivých slohů a stylů

Probíraná témata se vyučují v průběhu dvou semestrů bez stanovení preferovaného pořadí a po individuální domluvě se studentem.

Výsledky učení

Student se naučí analyzovat a dirigovat u klavíru řadu sborových skladeb z různých slohových období. Získá přehled o bohatství literatury psané pro sborové zpívání. Dokáže historicky zařadit jednotlivé skladby podle století jejich vzniku a je schopen podtrhnout dramaturgická specifika jejich provádění.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

EBEN, Petr. Láska a smrt (hudebnina). Praha: Editio Supraphon, 1964. H 3863

FIŠER, Luboš. Caprichos (hudebnina). Praha: Editio Supraphon, 1972. H 4439

FIŠER, Luboš. Caprichos : pro komorní sbor a smíšený sbor. 2. vyd. Praha: Supraphon, 1972.

JANÁČEK, Leoš. Otčenáš (hudebnina). Praha: Editio Supraphon, 1963. H 3712

JANÁČEK, Leoš. Otčenáš : Vater unser. 2. vyd. Praha: Supraphon, 1974.

LIGETI, Györgi. Lux aeterna (hudebnina). Litolff: Edition Peters Nr. 5934

LIGETI, György. Lux aueterna : für sechszehnstimmigen gemischten Chor a capella. Frankfurt: Litolff/Peters, c1996.

LUKÁŠ, Zdeněk. Requiem (hudebnina). Praha: Talacko, TAP 1019.

LUKÁŠ, Zdeněk. Requiem op. 252 a capella mixed choir. Spring Road: Alliance Publications, c1995. ISBN 1-57193-132-5.

MARTINŮ, Bohuslav. Legenda z dýmu bramborové natě (hudebnina). Praha: Editio Supraphon. H 2996

MARTINŮ, Bohuslav. Legenda z dýmu bramborové nati : pro smíšený sbor, soprán, alt, baryton (bas) sólo a pro flétnu, klarinet, lesní roh, harmoniku a klavír. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960.

ORFF, Carl. Catulli carmina (hudebnina). Manz: Edition Schott. ED 3990

ORFF, Carl. Catuli carmina : ludi scaenici : for 2 solo voices, chorus and orchestra. London: Eulenburg, c1983. ISBN 3-7957-6318-5.

PÄRT, Arvo. Magnificat (hudebnina). Wien: Universal Edition,1988. UE 19350

PÄRT, Arvo. Magnificat für gemischten Chor. Wien: Universal Edition, c1989.

SCHÖNBERG, Arnold. Friede auf Erden op. 13 (hudebnina). Mainz: Edition Schott, ED 38363

SCHÖNBERG, Arnold. Friede auf Erden : für gemischten Chor a capella oder mit kleinem Orchester : opus 13 = Peace on Earth. Mainz: Schott's Söhne, c1912.

SLAVICKÝ, Klement. Madrigaly (hudebnina). Praha: Panton, 1961. P 192

SLAVICKÝ, Klement. Madrigaly : čtyři smíšené sbory : na slova lidové poesie. Praha: Panton, 1961.

Doporučená literatura:

HINDEMITH, Paul. Messe (hudebnina). Mainz, Edition Schott. ED 5410

Dostupné: https://imslp.org/wiki/Messe_(Hindemith%2C_Paul)

MARTIN, Frank. Messe (hudebnina). Bärenreiter 5419

MARTINŮ, Bohuslav. Otvírání studánek (hudebnina). Praha: Editio Supraphon. H 2122

MARTINŮ, Bohuslav. Otvírání studánek : pro ženský sbor, soprán, alt a baryton sólo, recitaci, dvoje housle, violu a piano = Das Meifest der Brünnlein = Opening the wells. 4. vyd. Praha: Supraphon, 1996.

POULENC, Francis. Messe en Sol Majeur (hudebnina). Paris: Editions Salabert, 1994. EAS 19157

Dostupné: https://imslp.org/wiki/Mass_in_G_major%2C_FP_89_(Poulenc%2C_Francis)

SCHNITTKE, Alfred. Koncert pro sbor (hudebnina). Hamburk: Musikverlag Hans Sikorski, 1990.

STRAUSS, Richard. Deutsche Motette op. 62 (hudebnina). Wien: Universal Edition.

Dostupné: https://imslp.org/wiki/Deutsche_Motette%2C_Op.62_(Strauss%2C_Richard)

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky ke zkoušce: dirigování připraveného určeného repertoáru u klavíru. Účast na cvičeních minimálně 75 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů