Dirigování orchestru 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102DIO2 ZK 4 13 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 90 až 110 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získává praxi při práci s kolektivem, je schopen nastudovat a provést na veřejném koncertě určený repertoár na úrovni odpovídající jeho zralosti a předpokladům. Uplatňuje přitom nabyté vědomosti probrané v oddílu Tematické okruhy.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět dirigování orchestru v sobě završuje poznatky teoretické a poznatky získané při studiu dotyčného repertoáru při klavíru v kontaktu s orchestrem. Cílem výuky je získání zkušenosti během praktické výuky s profesionálním tělesem nebo s orchestrem, který je pro tyto účely sestaven z vybraných studentů instrumentálních kateder HAMU pod názvem Akademičtí komorní sólisté /AKS/. Student vypracuje optimální zkouškový rozvrh, který zahrnuje harmonogram zkoušek dle obsazení orchestru, účinkování sólistů, případně počet a čas dělených zkoušek jednotlivých sekcí orchestru. Zúročí přitom stupeň technické vyspělosti své manuální dirigentské techniky i stupeň znalosti prováděných kompozic.

Tematické okruhy:

Detailní znalost prováděné partitury a příprava partů

Psychologická taktika při jednání s kolektivem

Prosazení jasné hudební představy připravované skladby

Zvukové vyrovnání jednotlivých nástrojů a skupin v různých akustických podmínkách

Pracovní kázeň /soustředění/ při zkouškovém procesu atd.

Probíraná témata se vyučují v průběhu celého studia bez stanovení preferovaného pořadí a podle individuální potřeby každého studenta.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Partitury a klavírní výtahy koncertních skladeb.

Doporučená literatura:

RUDOLF, Max a Michael STERN. The grammar of conducting: a comprehensive guide to baton technique and interpretation. 3rd ed. New York: Maxwell Macmillan International, c1994. ISBN 0028722213.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení atestace předpokládá účast studenta na všech zkouškách na veřejný koncert a intenzívní samostatnou přípravu.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů