Studium sborového repertoáru 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102SSBR2 ZK 3 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se naučí analyzovat a dirigovat u klavíru řadu sborových skladeb z různých slohových období. Získá přehled o bohatství literatury psané pro sborové zpívání. Dokáže historicky zařadit jednotlivé skladby podle století jejich vzniku a je schopen podtrhnout dramaturgická specifika jejich provádění.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je příprava na práci sbormistra skrze studium a dirigování skladeb renesančních, barokních a romantických vhodných pro interpretaci v komorním sboru, ženském a mužském sboru, později ve smíšeném sboru, rozeznat základní charakteristiky sborové tvorby jednotlivých slohů a stylů, přesně se v nich orientovat a samostatně řešit manuální a interpretační pojetí studovaných skladeb u klavíru.

Tematické okruhy:

Interpretace sborových skladeb různých slohových období od 15. století do současnosti

Rozdíly v interpretaci sborových skladeb renesančních, barokních a romantických

Rozdíly v práci sbormistra v komorním sboru, ženském a mužském sboru, později ve smíšeném sboru

Charakteristika sborové tvorby jednotlivých slohů a stylů

Probíraná témata se vyučují v průběhu dvou semestrů bez stanovení preferovaného pořadí a po individuální domluvě se studentem.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura: Studijní materiál sestává z významných sborových děl českých autorů z období 16. – 19. století.

DVOŘÁK, Antonín. V přírodě op. 63 (hudebnina). Praha: SNKLHU, 1955.

DVOŘÁK, Antonín. V přírodě : op. 63 : 5 písní pro smíšený sbor. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955.

HARANT, Kryštof. Missa quinis vocibus (hudebnina). Praha: SNKLHU, 1956.

HARANT Z POLŽIC A BEZDRUŽIC, Kryštof. Opera musica. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1966.

KŘÍŽKOVSKÝ, Pavel. Mužské sbory (hudebnina). Praha: Nakladatel E. Starý, 1927.

KŘÍŽKOVSKÝ, Pavel. Křížkovského sborník. Praha: Starý, 1927.

Doporučená literatura:

NOVÁK, Vítězslav. Balady op. 19. (hudebnina). Praha: Edice FCH. 140

NOVÁK, Vítězslav. Dvě moravské balady : op. 19 : I. Ranoša, II. Zakletá dcera.

NOVÁK, Vítězslav. Dvě balady : op. 23 : I. Vražedný milý, II. Neščasná vojna.

SMETANA, Bedřich. Sborové skladby (hudebnina). Praha: SNKLHU, 1956.

SMETANA, Bedřich. Sborové skladby. 1. vyd. SNKLHU. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění Museum Bedřicha Smetany, 1956.

SUK, Josef. Tři zpěvy op. 19 (hudebnina). Praha. Urbánek.

TŮMA, František. Stabat mater (hudebnina). Praha: SNKLHU, 1955.

TŮMA, František Ignác Antonín. Stabat mater : coro misto e organo. 3. vyd. Praha: Supraphon, 1971.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky ke zkoušce: dirigování připraveného určeného repertoáru u klavíru. Účast na cvičeních minimálně 75 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů