Seminář dirigování 3

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102SDI3 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Ivan PAŘÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivan PAŘÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Jde o kolektivní předmět, ve kterém jsou posluchači vedeni k formulování i prohlubování vlastního hudebního názoru. Připravují samostatně referáty např. o koncertních provedeních, o skladatelích, případně za použití ukázek z jejich tvorby zaujímají kritická stanoviska.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Jde o kolektivní předmět, ve kterém jsou posluchači vedeni k formulování i prohlubování vlastního hudebního názoru. Připravují samostatně referáty např. o koncertních provedeních, o skladatelích, případně za použití ukázek z jejich tvorby zaujímají kritická stanoviska.

Doporučená nebo povinná literatura

Rámcová osnova předmětu

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast pedagogů a studentů, výuka zahrnuje komentáře, přednášky, porovnávání nahrávek a vlastních produkcí.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů