Operní výstupy, korepetice 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102OPKO2 ZK 5 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 104 až 129 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchač si osvojí způsob nácviku pěvecké role nebo árie u klavíru a získá zkušenosti s úlohou korepetitora.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je osvojit si způsob nácviku pěvecké role nebo jednotlivé árie s pěvcem u klavíru. Při nácviku operních výstupů, které jsou určeny k veřejnému provedení, je u klavíru pedagog, ev. jiný student. V závislosti na technických schopnostech posluchače může základní nácvik hrát student osobně. Student se učí korepetovat se zpěvákem tak, aby pěvec hudebně i deklamačně zvládl part přidělené árie. Jedná se především o korepetice jednotlivých hlasů v ansámblech, popř. i o sólové árie. Student se učí technice nácviku ansámblů a jejich detailního vypracování. Vede samostatně veřejnou produkci, která se řídí dramaturgií Katedry zpěvu a operní režie HAMU.

Tematické okruhy:

Zejména klasicistní a raně romantická opera (W. A. Mozart, L. v. Beethoven, G. Rossini, C. M. v. Weber), jiné styly spíše ojediněle. Volba repertoáru je daná pianistickou zdatností studenta, zároveň i schopnostmi zpěváka.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Korepetice a operní výstupy je předmět téměř výlučně praktický. Literaturu doporučuje vyučující, nebo využije dramaturgického plánu Katedry zpěvu a operní režie HAMU.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení atestace podmiňuje účast studenta na cvičeních s pěveckými sólisty min. 90 %, známku přiděluje pedagog na základě splnění uložených úkolů, vyplývajících z plánu veřejných produkcí.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů