Teorie dirigování sboru 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102TDS1 Z 1 1T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav BRYCH

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Osvojení si podstatné zásoby teoretických znalostí a vědomostí, potřebných k praktické práci se sborem.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Metodika práce se sborem, práce s jednotlivými hudebními tělesy a celkem. Hudební a pěvecká výchova sboru.

Zvukové vyvážení hlasových skupin.Intonační nároky sborového studia, hudební pohotovost, čtení z listu.

Problematika tempa, frázování, dynamiky a agogiky ve sborové interpretaci.Rozestavení sboru.

Fyziologické, fonetické a akustické problémy vokálního projevu, přirozené a temperované ladění.

Plastika polyfonního vedení hlasů, barvitost a čistota akordického znění.

Návod k analýze sborových partitur (horizontální a vertikální vnímání).

Specifické znaky sborového a orchestrálního dirigentského projevu.

Doporučená nebo povinná literatura

Individuální studium

Hodnoticí metody a kritéria

Simulovaná analýza následných zkoušek se sborem, příprava na vystoupení. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů