Teorie dirigování symfonického orchestru 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102TDO3 Z 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Hynek FARKAČ, Tomáš KOUTNÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hynek FARKAČ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v problematice různých stylů a způsobů jejich hudebního uchopení a dokáže je teoreticky popsat. Má zvládnutou efektivní a odborně vhodnou techniku i řemeslné dovednosti ve vztahu k reprezentativnímu repertoáru a různým stylům. Dokáže si vytvořit ideální zvukovou představu při čtení notového textu.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Teorie dirigování symfonického orchestru slouží především k přípravě studenta na zkoušky s orchestrem. Student se seznámí s organizací vedení zkoušky, s psychologickým přístupem dirigenta k řešení problémů, plynoucích z práce s kolektivem o entitě osobností, s optimalizací jazykových výrazových prostředků. Rozšíří své znalosti o strukturu fungování hudebních těles.

Tematické okruhy:

Hlavní atributy provozu orchestrů

Hlavní české a světové orchestry

Historie a vývoj profese dirigování

Čeští i světoví dirigenti

Taktika vedení zkoušky, zkouškový systém, podstatné a nepodstatné poznámky, aj.

Probíraná témata se přednášejí v průběhu všech semestrů bez stanovení preferovaného pořadí a po individuální domluvě se studentem.

Doporučená nebo povinná literatura

Vlastní nahrávka ze zkoušky a její analýza.

Doporučená literatura:

BACHTÍK, Josef. Antonín Dvořák dirigent. Praha: Nákladem Spolku pro postavení pomníku mistra A. Dvořáka, 1940.

BROŽ, Jaroslav. Metodika práce s orchestrem: kapitoly o dirigování. Brno: Městské kulturní středisko S.K. Neumanna, 1975. Metodický materiál.

BURGHAUSER, Jarmil. Slavní čeští dirigenti. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963. Hudba na každém kroku (SHV).

NEDBAL, Karel a Vilém POSPÍŠIL. Slavní světoví dirigenti. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963. Hudba na každém kroku (SHV).

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje povinná účast studenta na přednáškách v minimálně 70 %. Ověření přináší aktivní praxe při dirigování orchestru.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů