Studium orchestrálního repertoáru 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102STOR2 ZK 3 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v problematice různých stylů a způsobů jejich hudebního uchopení a dokáže je teoreticky popsat. Osvojí si efektivní a odborně vhodnou techniku pro dirigování orchestru a vedení zkoušek. Má řemeslné dovednosti ve vztahu k reprezentativnímu repertoáru a různým stylům a dokáže si vytvořit ideální zvukovou představu při čtení notového textu.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Studium orchestrálního repertoáru slouží k poznávání symfonických skladeb, které jsou součástí kmenového repertoáru symfonických orchestrů. Student při výuce předvádí dirigování předem připravených symfonických skladeb u klavíru, partnerem místo orchestru je 2-4 ruční klavír obsazený pedagogy nebo schopnými studenty, kteří hrají podle pokynů dirigenta hudební text dané symfonie nebo jiné symfonické skladby a simulují zvuk orchestru. Vyučující pedagog koriguje výkon studenta (držení těla, gestiku, mimiku), klade studentovi otázky spojené s jeho interpretační představou (tempo, dynamika, charakter skladby) a vyžaduje řešení, případně navrhuje řešení sporných míst. Student se zpřesňuje v manuální technice, která mu v budoucnu poslouží k přenášení názoru o interpretaci na orchestr. Zároveň zdůvodňuje své názory na celkové pojetí skladby v oblastech studovaného repertoáru.

Tematické okruhy:

Klasicismus a jeho hlavní představitelé /Haydn, Mozart, Beethoven/. Typické znaky a interpretační rozdíly mezi nimi.

Romantismus /Weber, Schubert, Mendelssohn, Dvořák/. Typické znaky a interpretační rozdíly mezi nimi.

Probíraná témata se vyučují v průběhu dvou semestrů bez stanovení preferovaného pořadí a po individuální domluvě se studentem.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BEETHOVEN, Ludwig van. Symfonie C dur, D dur

DVOŘÁK, Antonín. Slovanské tance op.46 a 72

MENDELSSOHN-BARTHOLDY, Felix. Suita ze hry Sen noci svatojánské, předehra Hebridy, Pohádka o Krásné Meluzíně

MOZART, Wolfgang Amadeus. Symfonie g-moll K 550, D dur „Haffnerova“ K 385

SCHUBERT, Franz. Symfonie B dur

WEBER, Carl Maria von. Předehra k opeře Čarostřelec

Doporučená literatura:

BEETHOVEN, Ludwig van. Symfonie B dur, F dur

MOZART, Wolfgang Amadeus. Symfonie C dur „Jupiter“K 551, Es-dur K 543, D dur „Pražská“K 504

STRAUSS, Johann. Předehra k operetě Netopýr

WEBER, Carl Maria von. Předehry k operám Oberon a Euryanthe

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení známky podmiňuje vždy zkouška před kolegiem pedagogů, ve které student předvede dirigování připravených částí nastudovaných skladeb uvedených v anotaci předmětu.

Povinná účast studenta na cvičeních min. 90 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů