Studium orchestrálního repertoáru 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102STOR1 zápočet 3 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 66 až 81 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Zbyněk MÜLLER, Leoš SVÁROVSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hynek FARKAČ, Tomáš KOUTNÍK, Zbyněk MÜLLER, Leoš SVÁROVSKÝ

Obsah

Cíl výuky:

Předmět Studium orchestrálního repertoáru slouží k poznávání symfonických skladeb, které jsou součástí kmenového repertoáru symfonických orchestrů. Student při výuce předvádí dirigování předem připravených symfonických skladeb u klavíru, partnerem místo orchestru je 2-4 ruční klavír obsazený pedagogy nebo schopnými studenty, kteří hrají podle pokynů dirigenta hudební text dané symfonie nebo jiné symfonické skladby a simulují zvuk orchestru. Vyučující pedagog koriguje výkon studenta (držení těla, gestiku, mimiku), klade studentovi otázky spojené s jeho interpretační představou (tempo, dynamika, charakter skladby) a vyžaduje řešení, případně navrhuje řešení sporných míst. Student se zpřesňuje v manuální technice, která mu v budoucnu poslouží k přenášení názoru o interpretaci na orchestr. Zároveň zdůvodňuje své názory na celkové pojetí skladby v oblastech studovaného repertoáru.

Tematické okruhy:

Klasicismus a jeho hlavní představitelé /Haydn, Mozart, Beethoven/. Typické znaky a interpretační rozdíly mezi nimi.

Romantismus /Weber, Schubert, Mendelssohn, Dvořák/. Typické znaky a interpretační rozdíly mezi nimi.

Probíraná témata se vyučují v průběhu dvou semestrů bez stanovení preferovaného pořadí a po individuální domluvě se studentem.

Výsledky učení

Student se orientuje v problematice různých stylů a způsobů jejich hudebního uchopení a dokáže je teoreticky popsat. Osvojí si efektivní a odborně vhodnou techniku pro dirigování orchestru a vedení zkoušek. Má řemeslné dovednosti ve vztahu k reprezentativnímu repertoáru a různým stylům a dokáže si vytvořit ideální zvukovou představu při čtení notového textu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BEETHOVEN, Ludwig van. Symfonie C dur, D dur

DVOŘÁK, Antonín. Slovanské tance op.46 a 72

MENDELSSOHN-BARTHOLDY, Felix. Suita ze hry Sen noci svatojánské, předehra Hebridy, Pohádka o Krásné Meluzíně

MOZART, Wolfgang Amadeus. Symfonie g-moll K 550, D dur „Haffnerova“ K 385

SCHUBERT, Franz. Symfonie B dur

WEBER, Carl Maria von. Předehra k opeře Čarostřelec

Doporučená literatura:

BEETHOVEN, Ludwig van. Symfonie B dur, F dur

MOZART, Wolfgang Amadeus. Symfonie C dur „Jupiter“K 551, Es-dur K 543, D dur „Pražská“K 504

STRAUSS, Johann. Předehra k operetě Netopýr

WEBER, Carl Maria von. Předehry k operám Oberon a Euryanthe

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje vždy zkouška před kolegiem pedagogů, ve které student předvede dirigování připravených částí nastudovaných skladeb uvedených v anotaci předmětu.

Povinná účast studenta na cvičeních min. 90 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů