Zjednodušený studijní plán Dirigování (Bc) od 2022/2023

Katedra dirigování

Studijní program: Dirigování

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHB1 Dějiny hudby 1 Z 3
102DIS1 Dirigování sboru 1 Z 4
102HV1 Hlasová výchova 1 Z 1
102HRP1 Hra partitur 1 Z 2
101IPPD1 Instrumentace pro program Dirigování 1 Z 2
102MT1 Manuální technika 1 Z 1
102SD1 Seminář dirigování 1 Z 2
102SAHK1 Sluchová analýza a hra klavírních výtahů 1 Z 1
102SORE1 Studium operního repertoáru 1 Z 3
102STOR1 Studium orchestrálního repertoáru 1 Z 3
102SSBR1 Studium sborového repertoáru 1 Z 3
102TDS1 Teorie dirigování sboru 1 Z 1
186TS1 Teorie skladby 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dirigování (Bc) - povinně volitelné předměty B - povinný výběr pro 1. ročník
výběr ze skupiny Dirigování (Bc) - Povinně volitelné předměty B - teoretický základ pro 3. ročník
výběr ze skupiny Dirigování (Bc) volitelné předměty
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHB2 Dějiny hudby 2 ZK 3
102DIS2 Dirigování sboru 2 ZK 4
102HV2 Hlasová výchova 2 Z 1
102HRP2 Hra partitur 2 ZK 2
101IPPD2 Instrumentace pro program Dirigování 2 ZK 2
102MT2 Manuální technika 2 Z 1
102SD2 Seminář dirigování 2 Z 2
102SAHK2 Sluchová analýza a hra klavírních výtahů 2 ZK 1
102SORE2 Studium operního repertoáru 2 ZK 3
102STOR2 Studium orchestrálního repertoáru 2 ZK 3
102SSBR2 Studium sborového repertoáru 2 ZK 3
102TDS2 Teorie dirigování sboru 2 Z 1
186TS2 Teorie skladby 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dirigování (Bc) - povinně volitelné předměty B - povinný výběr pro 1. ročník
výběr ze skupiny Dirigování (Bc) - Povinně volitelné předměty B - teoretický základ pro 3. ročník
výběr ze skupiny Dirigování (Bc) volitelné předměty
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 4
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
102DIO4 Dirigování orchestru 4 Z 6
108HUES2 Hudební estetika 2 ZK 2
102OL2 Operní literatura 2 Z 1
102OPKO2 Operní výstupy, korepetice 2 ZK 5
102SD6 Seminář dirigování 6 Z 2
102SORE6 Studium operního repertoáru 6 ZK 4
102OKR2 Studium oratorního a kantátového repertoáru 2 Z 2
102STOR6 Studium orchestrálního repertoáru 6 ZK 4
102TDO4 Teorie dirigování symfonického orchestru 4 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dirigování (Bc) - povinně volitelné předměty B - povinný výběr pro 1. ročník
výběr ze skupiny Dirigování (Bc) - Povinně volitelné předměty B - teoretický základ pro 3. ročník
výběr ze skupiny Dirigování (Bc) volitelné předměty
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 6
Celkem kreditů za ročník 60