Instrumentace pro program Dirigování 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101IPPD1 zápočet 2 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan DUŠEK, Slavomír HOŘÍNKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student po absolvování předmětu ovládá terminologii základní organologie a herních technik, má základní zvukovou představu jednotlivých hráčských technik dechových nástrojů a dokáže zvukově identifikovat jednotlivé hudební nástroje. Ovládá zvukové možnosti tzv. rozšířených technik a chápe způsob jejich tvoření. Student umí využít získané znalosti prakticky ve své tvorbě a instrumentaci (úpravě) děl jiných autorů.

Forma studia

přednáška, cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

V průběhu studia je student seznámen se všemi dechovými nástroji symfonického orchestru a nástroji příbuznými. V rámci hodin je přítomen hráč na probíraný nástroj, což umožňuje studentům získat reálnou zvukovou představu jednotlivých technik, ale i konzultaci hráčských možností. Studenti jsou dále poslechem s partiturami provedeni základní literaturou daného nástroje případně literaturou zahrnující specifické (rozšířené) techniky hry a rovněž většími instrumentálními díly, ve kterých daný nástroj zastává významné postavení (koncert, významné orchestrální sólo apod.).

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

HYBLER, Martin. Dechové nástroje moderního symfonického orchestru: (se zřetelem k jejich novým technickým možnostem). Vyd. 1. Praha: Triga, 2008. 143 s. ISBN 978-80-904266-6-5

RYCHLÍK, Jan. Moderní instrumentace: vyšší orchestrační technika jednotlivých hudebních nástrojů. 1. vyd. Praha: Panton, 1968. 685 s. notové ukázky

Doporučená literatura:

EMMERT, František. Poznámky k instrumentaci. I, Použití dechových dřevěných a žesťových nástrojů. 2. dopl. a rozšíř. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2001. 102 s. ISBN 80-85429-52-7

GALLOIS, Pascal. The techniques of bassoon playing : die Spieltechnik des Fagotts = La technique du basson. Berlin: Bärenreiter, 2009. 126 s. ISBN 978-3-7618-1860-2

KOIZUMI, Hiroshi. Technique for contemporary flute music for players and composers. Tokyo: Schott, c1996. 69 s. ISBN 978-4-89066-250-0

Orchestrace jako otevřený proces: (sborník studií). 1-3. díl. Vyd. 1. Praha: Triga, 2009. 209 s. ISBN 978-80-904266-9-6

VEALE, Peter. The techniques of oboe playing : a compendium with additional remarks on the whole oboe family = Die Spieltechnik der Oboe : ein Kompendium mit Anmerkungen zur gesamten Oboenfamilie = La technique du hautbois : un compendium avec des annotations pour l'ensemble des instruments de la famille du hautbois. 5. Aufl. Kassel: Bärenreiter, 2005. 181 s. ISBN 3-7618-1210-8

ZICH, Jaroslav. Orchestrace a sborová sazba: Kapitoly a studie. 1. vyd. Praha: Panton, 1986. 171 s.

Hodnoticí metody a kritéria

Student předloží k udělení zápočtu 3 krátké studie pro různé sólové dechové nástroje a zinstrumentuje pro obsazení dechového kvinteta kratší existující skladbu (původně pro klávesový nástroj). Při hodnocení je kladen důraz na tvůrčí přístup, instrumentační vynalézavost a využití nástrojových možností bez zásadních instrumentačních nešikovností a chyb.

Požadovaná docházka: 70 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2020
Učebna

(Lichenštejnský palác)
DUŠEK J.
12:00–13:30
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:00–13:30 Jan DUŠEK Učebna
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů