Instrumentace pro program Dirigování 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101IPPD2 zkouška 2 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan DUŠEK, Slavomír HOŘÍNKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student po absolvování předmětu ovládá terminologii základní organologie a herních technik, má základní zvukovou představu jednotlivých hráčských technik probraných nástrojů a dokáže zvukově identifikovat jednotlivé hudební nástroje. Ovládá zvukové možnosti tzv. rozšířených technik a chápe způsob jejich tvorby. Student umí využít získané znalosti prakticky ve své tvorbě a instrumentaci (úpravě) děl jiných autorů.

Forma studia

přednáška, cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

V průběhu studia je student seznámen se smyčcovými, bicími, strunnými (harfa, kytara) a klávesovými (varhany, klavír, cembalo) nástroji. V rámci hodin je přítomen hráč na probíraný nástroj, což umožňuje studentům získat reálnou zvukovou představu jednotlivých technik, ale i konzultaci hráčských možností. Studenti jsou dále poslechem s partiturami provedeni základní literaturou daného nástroje případně literaturou zahrnující specifické (rozšířené) techniky hry a rovněž většími instrumentálními díly, ve kterých daný nástroj zastává významné postavení (koncert, významné orchestrální sólo apod.).

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

RYCHLÍK, Jan. Moderní instrumentace: vyšší orchestrační technika jednotlivých hudebních nástrojů. 1. vyd. Praha: Panton, 1968. 685 s. notové ukázky

Doporučená literatura:

Orchestrace jako otevřený proces: (sborník studií). 1-3. díl. Vyd. 1. Praha: Triga, 2009. 209 s. ISBN 978-80-904266-9-6

EMMERT, František. Poznámky k instrumentaci. II, Použití bicích nástrojů, kytary, mandolíny a tamburašských nástrojů, cimbálů, harfy, cembala, celesty, akordeonu a smyčcových nástrojů. 2. dopl. a rozšíř. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2001. 125 s. ISBN 80-85429-53-5

ZICH, Jaroslav. Orchestrace a sborová sazba : Kapitoly a studie. 1. vyd. Praha: Panton, 1986. 171 s.

Hodnoticí metody a kritéria

Student předloží k udělení atestace 3 krátké studie pro různé probírané nástroje (smyčce, bicí, harfa, kytara, klavír) a zinstrumentuje kratší skladbu pro obsazení klasicistního komorního orchestru. Při hodnocení je kladen důraz na tvůrčí přístup, instrumentační vynalézavost a využití nástrojových možností bez zásadních instrumentačních nešikovností a chyb.

Požadovaná docházka: 70 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů