Hra partitur 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102HRP1 Z 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Stanislav BOGUNIA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchač se naučí rychlé orientaci v jakékoli hudební skladbě, která je významnou součástí dovedností dirigenta, obzvlášť v nutnosti náhlého záskoku.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu je zvládnutí základní problematiky čtení partitur a jejich přenesení do klavírní podoby. Důraz je

kladen na schopnost transponovat jednotlivé nástroje, dokázat číst historické klíče apod., hraní jednoduchých i složitějších partitur a rozvíjení pohotové orientace v jejich čtení. Ve výuce se prolíná teoretický výklad s praktickým cvičením.

Tematické okruhy:

Čtení neznámé a známé partitury

Generálbas, jeho vývoj, jeho čtení, jeho hraní

Sborové partitury, ansámbly dechové, ansámbly smyčcové, různá nástrojová seskupení.

Probíraná témata se vyučují v průběhu dvou semestrů bez stanovení preferovaného pořadí a po individuální domluvě se studentem.

Doporučená nebo povinná literatura

Notový materiál z fondu knihovny HAMU.

Repertoár v rozpětí od renesanční polyfonie přes jednoduché klasicistní symfonie po složité soudobé partitury. Výběr repertoáru se děje v souvislosti s ostatní výukou a individuálními potřebami studentů.

Hodnoticí metody a kritéria

Student získá zápočet za předvedení hry z partitury vyučujícímu pedagogovi a účast na cvičeních minimálně 80 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů