Hlasová výchova 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102HV3 Z 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Pavel HORÁČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel HORÁČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se částečně orientuje v problematice pěvecké techniky, a tudíž je schopen pracovat s pěvci a být jim nápomocen. Je schopen zazpívat pěvecké party ve své hlasové poloze.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky: teoretické i praktické poznání pěvecké techniky.

Tematické okruhy: teoretická část: hlasová hygiena, hlasová únava, hlasové ústrojí, hlasový rozsah, rozdělení hlasových oborů, přechodné tóny a jejich důležitost.

Praktická část: jednoduchá hlasová a dechová cvičení – rozezpívání, výběr pěvecké literatury: lidové písně, jednoduché vokalýzy.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

MARTIENSSEN, Franziska. Vědomé zpívání. Praha: SPN, 1987.

Hodnoticí metody a kritéria

Pedagog udělí zápočet za splnění určených pěveckých a dechových cvičení a splnění docházky ve výši min. 75 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů