Sluchová analýza a hra klavírních výtahů 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102SAHK1 Z 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav BRYCH

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen rozeznat, rozlišit a opravit chyby v realizaci rytmicko-melodicko-harmonické struktuře díla jak při poslechu zkoušených skladeb, tak při jejich nácviku. Umí si poradit s obtížným klavírním výtahem a převést jej alespoň do formy, která je přijatelnou podporou v nácviku s pěveckým sólistou.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je získávání dovednosti zaposlouchat se do vícehlasu, prohlubování orientační a analytické schopnosti v akordické vertikále, zejména v návaznosti na právě studovaná díla v předmětech Studium orchestrálního repertoáru a Studium sborového repertoáru, a převádění určených úseků do notového zápisu.

Během hry klavírních výtahů je kladen důraz na zkvalitňování úrovně hry připraveného klavírního výtahu i na hru z listu. V případě studentů, jejichž vystudovaný obor není klavír, je cílem výuky nalézt taková řešení interpretace /zjednodušení zápisu/, která budou při práci se zpěvákem, s nímž studujeme roli, pomocí. Studenti se také prakticky naučí dělbě soustředění mezi vlastní hru a poslech zpěváka.

Tematické okruhy:

Zápis sluchových diktátů postupujících od složitějšího jednohlasu až ke komplikovaným útvarům vícehlasým /monofonie i polyfonie/

Způsob převedení zápisu klavírního výtahu do realizace schopné zpěvákovi pomoci při studiu role.

Práce u klavíru i s nahrávkou

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Klavírní výtahy oper českých i světových.

Doporučená literatura:

Bude upřesněna vyučujícím na základě individuálních potřeb studentů.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen pedagogem na základě posouzení úspěšnosti písemných testů sluchové analýzy. Hra klavírních výtahů je hodnocena vyjádřením pedagoga o dosažené úrovni hry. Minimální docházka je 90 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů