Teorie skladby 3

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186TS3 zápočet 2 česky zimní

Garant předmětu

Jiří BEZDĚK, Iva OPLIŠTILOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří BEZDĚK, Iva OPLIŠTILOVÁ, Miroslav PUDLÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student zná hudebně teoretické aspekty oblasti akordiky a harmonie tradiční i moderní a aplikuje je do umělecké práce (kompoziční i interpretační) i práce vědecké. Postihuje souhru tónů reálných a imaginárních, uvedené poznání využívá pak pro formulaci svých uměleckých i vědeckých názorů.

Forma studia

přednášky a semináře

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Přednáška a seminář jsou zaměřeny na základní otázky akordiky a harmonie z hlediska praktických i teoretických požadavků na znalosti studentů studijních oborů skladba, dirigování, hudební teorie a hudební režie. Cílem studia je poznat a aplikovat hudebně teoretické aspekty oblasti akordiky a harmonie do umělecké práce (kompoziční i interpretační) i práce vědecké. Zvláštní pozornost je věnována vztahům tzv. paradigmatu a syntagmatu v oblasti harmonického myšlení.

Tematické okruhy:

1.Pojmy „akord“, „průběžná harmonie“, akordika v hudbě 19., 20. a 21. stol.

2.Konsonantní a disonantní složky, vyhodnocení zvukovosti moderního souzvuku

3.Názvosloví moderních souzvuků

4.Základní tóny klasických a moderních souzvuků

5.Problematika harmonické funkcionality v hudbě 19., 20. a 21. stol., akustické a psychologické předpoklady harmonického myšlení, tóny reálné a imaginární

6.Harmonický pohyb, problematika závěrového harmonického sledu

7.Princip čisté tóniky, princip citlivého tónu

8.Princip funkční

9.Harmonické pole

10.Praktické analýzy hudby 19., 20. a 21. století po stránce akordiky a harmonie

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

JANEČEK, Karel. Základy moderní harmonie. 1. Praha: Československé akademie věd, 1965.

MESSIAEN, Olivier. Technique de mon langage musical: texte avec exemples musicaux. Paris: Alphonse Leduc, 1966. ISBN 2-85689-033-4. (popř. další jazykové mutace)

RISINGER, Karel. Nauka o harmonii XX. století. Praha: Editio Supraphon, 1978.

Doporučená literatura:

LILL, Karel. Taxonomie kvalit akordů ze Základů moderní harmonie Karla Janečka (1965) a její interpretace podle americké teorie tónových tříd. Živá hudba. Praha: AMU, 2018, , 24-44. ISSN 0514-7735.

RISINGER, Karel. Současná hranice tonality. Praha: Panton, 1974.

TICHÝ, Vladimír. Harmonicky myslet a slyšet. 2.oprav. a rozš. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2011. Hudební pedagogika. ISBN 978-80-7331-199-5.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje aktivní a kompetentní účast v diskusi o probrané látce na závěr semestru.

Minimální požadovaná docházka 90 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
OPLIŠTILOVÁ I.
12:45–14:15
(přednášková par. 2)
Par.2 je určena pouze pro studenty oboru Skladba
Út
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
BEZDĚK J.
17:00–18:30
(přednášková par. 1)
Par.1 není určena pro studenty oboru Skladba
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 17:00–18:30 Jiří BEZDĚK Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
Par.1 není určena pro studenty oboru Skladba přednášková par. 1
Po 12:45–14:15 Iva OPLIŠTILOVÁ Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
Par.2 je určena pouze pro studenty oboru Skladba přednášková par. 2

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů