Sluchová analýza a hra klavírních výtahů 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102SAHK3 zápočet 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav BRYCH

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky je získávání dovednosti zaposlouchat se do vícehlasu, prohlubování orientační a analytické schopnosti v akordické vertikále, zejména v návaznosti na právě studovaná díla v předmětech Studium orchestrálního repertoáru a Studium sborového repertoáru, a převádění určených úseků do notového zápisu.

Během hry klavírních výtahů je kladen důraz na zkvalitňování úrovně hry připraveného klavírního výtahu i na hru z listu. V případě studentů, jejichž vystudovaný obor není klavír, je cílem výuky nalézt taková řešení interpretace /zjednodušení zápisu/, která budou při práci se zpěvákem, s nímž studujeme roli, pomocí. Studenti se také prakticky naučí dělbě soustředění mezi vlastní hru a poslech zpěváka.

Tematické okruhy:

Zápis sluchových diktátů postupujících od složitějšího jednohlasu až ke komplikovaným útvarům vícehlasým /monofonie i polyfonie/

Způsob převedení zápisu klavírního výtahu do realizace schopné zpěvákovi pomoci při studiu role.

Práce u klavíru i s nahrávkou

Výsledky učení

Student je schopen rozeznat, rozlišit a opravit chyby v realizaci rytmicko-melodicko-harmonické struktuře díla jak při poslechu zkoušených skladeb, tak při jejich nácviku. Umí si poradit s obtížným klavírním výtahem a převést jej alespoň do formy, která je přijatelnou podporou v nácviku s pěveckým sólistou.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

Klavírní výtahy oper českých i světových.

Doporučená literatura:

Bude upřesněna vyučujícím na základě individuálních potřeb studentů.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen pedagogem na základě posouzení úspěšnosti písemných testů sluchové analýzy. Hra klavírních výtahů je hodnocena vyjádřením pedagoga o dosažené úrovni hry. Minimální docházka je 90 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů