Hra partitur 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102HRP3 Z 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchač se naučí rychlé orientaci v jakékoli hudební skladbě, která je významnou součástí dovedností dirigenta, obzvlášť v nutnosti náhlého záskoku.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu je zvládnutí základní problematiky čtení partitur a jejich přenesení do klavírní podoby. Důraz je

kladen na schopnost transponovat jednotlivé nástroje, dokázat číst historické klíče apod., hraní jednoduchých i složitějších partitur a rozvíjení pohotové orientace v jejich čtení. Ve výuce se prolíná teoretický výklad s praktickým cvičením.

Tematické okruhy:

Čtení neznámé a známé partitury

Generálbas, jeho vývoj, jeho čtení, jeho hraní

Sborové partitury, ansámbly dechové, ansámbly smyčcové, různá nástrojová seskupení.

Probíraná témata se vyučují v průběhu dvou semestrů bez stanovení preferovaného pořadí a po individuální domluvě se studentem.

Doporučená nebo povinná literatura

Notový materiál z fondu knihovny HAMU.

Repertoár v rozpětí od renesanční polyfonie přes jednoduché klasicistní symfonie po složité soudobé partitury. Výběr repertoáru se děje v souvislosti s ostatní výukou a individuálními potřebami studentů.

Hodnoticí metody a kritéria

Student získá zápočet za předvedení hry z partitury vyučujícímu pedagogovi a účast na cvičeních ve výši minimálně 80 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů