Manuální technika 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102MT1 Z 1 1CT česky zimní

Garant předmětu

Tomáš KOUTNÍK, Zbyněk MÜLLER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zbyněk MÜLLER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje ve změnách taktovacích schémat a dokáže je teoreticky popsat. Má zvládnutou efektivní a odborně vhodnou techniku i řemeslné dovednosti ve vztahu k reprezentativnímu repertoáru a různým stylům. Dokáže si podle partitury vytvořit ideální zvukovou představu a prostřednictvím dokonalé techniky sdělit orchestru své pojetí.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu Manuální technika je získání takových gestických dovedností, které umožňují účelně a jednoznačně vyjádřit dirigentovu představu o tempech a charakteru dirigované hudby. Bezpečné osvojení si těchto dovedností je, samozřejmě spolu s jasnou hudební představou a schopností analýzy, základním a v dnešní době nutným předpokladem úspěšné práce každého dirigenta. Ve výuce se prolíná teoretický výklad s praktickým cvičením.

Tematické okruhy:

Postoj, držení taktovky, odrazná plocha, různé druhy taktů

Aktivní a pasivní doby

Vnitřní proporce gesta – vyjadřuje poměr mezi odrazem, resp. jeho ostrostí a vlastním průběhem té které doby

Fermaty na různých dobách

Agogika

Zohlednění specifik nástrojových skupin v charakteru gesta

Probíraná témata se vyučují v průběhu dvou semestrů bez stanovení preferovaného pořadí a po individuální domluvě se studentem.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Metoda prof. Jiřího Bělohlávka a bohatá operní i symfonická praxe. Ke každému z okruhů přísluší cvičení v podobě dirigování u klavíru.

Doporučená literatura:

SCHERCHEN, Hermann. Handbook of conducting. New York: Oxford University Press, 1989. ISBN 978-0198161820.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro udělení zápočtu je zapotřebí dosáhnout 75 % docházky, během níž student prokáže, že zvládá přednesenou látku, předvede cvičení a vybrané úseky z probrané látky podle požadavků pedagoga.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů