Manuální technika 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102MT1 zápočet 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Tomáš KOUTNÍK, Zbyněk MÜLLER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zbyněk MÜLLER

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu Manuální technika je získání takových gestických dovedností, které umožňují účelně a jednoznačně vyjádřit dirigentovu představu o tempech a charakteru dirigované hudby. Bezpečné osvojení si těchto dovedností je, samozřejmě spolu s jasnou hudební představou a schopností analýzy, základním a v dnešní době nutným předpokladem úspěšné práce každého dirigenta. Ve výuce se prolíná teoretický výklad s praktickým cvičením.

Tematické okruhy:

Postoj, držení taktovky, odrazná plocha, různé druhy taktů

Aktivní a pasivní doby

Vnitřní proporce gesta – vyjadřuje poměr mezi odrazem, resp. jeho ostrostí a vlastním průběhem té které doby

Fermaty na různých dobách

Agogika

Zohlednění specifik nástrojových skupin v charakteru gesta

Probíraná témata se vyučují v průběhu dvou semestrů bez stanovení preferovaného pořadí a po individuální domluvě se studentem.

Výsledky učení

Student se orientuje ve změnách taktovacích schémat a dokáže je teoreticky popsat. Má zvládnutou efektivní a odborně vhodnou techniku i řemeslné dovednosti ve vztahu k reprezentativnímu repertoáru a různým stylům. Dokáže si podle partitury vytvořit ideální zvukovou představu a prostřednictvím dokonalé techniky sdělit orchestru své pojetí.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

Metoda prof. Jiřího Bělohlávka a bohatá operní i symfonická praxe. Ke každému z okruhů přísluší cvičení v podobě dirigování u klavíru.

Doporučená literatura:

SCHERCHEN, Hermann. Handbook of conducting. New York: Oxford University Press, 1989. ISBN 978-0198161820.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro udělení zápočtu je zapotřebí dosáhnout 75 % docházky, během níž student prokáže, že zvládá přednesenou látku, předvede cvičení a vybrané úseky z probrané látky podle požadavků pedagoga.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů