Teorie skladby 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186TS2 zkouška 2 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Miroslav PUDLÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miroslav PUDLÁK

Obsah

Cíl výuky:

Přednáška a seminář jsou zaměřeny na základní otázky stavby skladeb z hlediska praktických i teoretických požadavků na znalosti studentů studijních oborů skladba, dirigování, hudební teorie a hudební režie. Cílem studia je poznat a aplikovat hudebně teoretické aspekty oblasti hudebních forem a tektoniky do umělecké práce (kompoziční i interpretační) i práce vědecké. Zvláštní pozornost je věnována vztahům tzv. paradigmatu a syntagmatu v oblasti strukturálního myšlení

Tematické okruhy:

1.Základní pojmy „hudební forma“, „žánr“, „tektonika“ a představení relevantních odborných publikací

2.Elementy hudebních forem a jejich úloha v hudební skladbě (rozšíření učiva z konzervatoře)

3.Tektonický pohled Karla Janečka na hudební strukturu, kompatibilní vztah hudební formy a tektoniky

4.Bloky hudby a jejich identifikace

5.Hranice mezi bloky, dílčí bloky

6.Procvičování tektonické analýzy

7.Scelovací prostředky vnější a vnitřní

8.Další pohledy na hudební strukturu domácích a zahraničních hudebních teoretiků

9.Interdisciplinární vztahy mezi tektonikou a teorií interpretace

10.Směřování strukturace hudby v tvorbě 2. poloviny 20. století do dneška

Výsledky učení

Student zná hudebně teoretické aspekty oblasti stavby skladeb a aplikuje je do umělecké práce (kompoziční i interpretační) i práce vědecké. Rozlišuje pohled formový a tektonický, oba pak využívá pro formulaci svých uměleckých i vědeckých názorů.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

IŠTVAN, Miloslav. Metoda montáže izolovaných prvků v hudbě. Praha: Panton, 1973.

JANEČEK, Karel. Hudební formy. Praha: SNKLHU, 1955.

JANEČEK, Karel. Tektonika: Nauka o stavbě skladeb. Praha: Supraphon, 1968.

RISINGER, Karel. Nauka o hudební tektonice 20. století: 1. díl. 1. Praha: NAMU, 1998. ISBN 80-85883-34-1.

Doporučená literatura:

HONS, Miloš. Hudební analýza. Praha: Togga, 2010. ISBN 978-80-87258-28-6.

HONS, Miloš. Hudební forma, struktura a tvar v názorech teoretiků a skladatelů minulého století.

Živá hudba: Časopis pro studium hudby a tance. Praha: AMU, 2014, s. 89-96. ISSN 0514-7735.

KRESÁNEK, Jozef. Tektonika. 1. Bratislava: ASCO Art & Science, 1994. ISBN 80-901416-7-6.

MESSIAEN, Olivier. Technique de mon langage musical: texte avec exemples musicaux. Paris: Alphonse Leduc, 1966. ISBN 2-85689-033-4. (popř. další jazykové mutace)

RISINGER, Karel. Nauka o hudební tektonice. 2. díl. Praha: Akademie múzických umění, hudební fakulta, 1998. ISBN 80-85883-34-1.

VOLEK, Jaroslav. Struktura a osobnosti hudby. Praha: Panton, 1988.

Příslušná hesla ve slovnících The New Grove Dictionary of Music and Musicians (London 2001), Die Musik in Geschichte und Gegenwart (Kassel 1995), Slovník české hudební kultury (Praha, Supraphon 1997)

Hodnoticí metody a kritéria

Zkušební okruhy ústní zkoušky jsou totožné s tematickými okruhy uvedenými níže.

Minimální požadovaná docházka 90 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
PUDLÁK M.
11:05–12:35
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 11:05–12:35 Miroslav PUDLÁK Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů