Základy dirigování 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102ZDI1 Z 1 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student ovládá taktovací schéma pro různé takty, dokáže skladbu začít a ukončit, rozumí principům acceleranda, ritardanda, fermátám, a orientuje se v partituře.

Forma studia

přednáška, cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Posluchač se seznámí se základními principy dirigentské profese. Naučí se schématům pro taktování, porozumí významu gesta a naučí se ho používat při vyjádření rychlosti, dynamiky, charakteru /např. legato, staccato, akcent/.

Obeznámí se s principy studia partitury, různými druhy zápisů partitury, transpozicemi, možnostmi umístění nástrojů v různých typech orchestrů a s celou škálou možností k vyjádření vlastního hudebního názoru. Ve výuce se prolíná teoretický výklad s praktickým cvičením.

Tematické okruhy:

Vznik a vývoj dirigentské profese

Zápis do partitury a její čtení

Realizace hudebního zápisu pomocí manuelní techniky

Probíraná témata se přednášejí v průběhu všech semestrů bez stanovení preferovaného pořadí a po individuální domluvě se studentem.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

W. A. Mozart: Symfonie g-moll

A. Dvořák: Slovanské tance op. 46

Doporučená literatura:

BROŽ, Jaroslav. Základy dirigování. 1. vyd. Praha: Panton, 1982. 360 s.

DĚDEČEK, Pavel. Základy dirigování. Praha: Edition Č.H., 1942. Knihovna „Hudební Výchovy.“

JEREMIÁŠ, Otakar. Praktické pokyny k dirigování. Praha: Panton, 1959.

ŠROM, Karel. Orchestr a dirigent. 2. vyd., (1. vyd. v SHV). Praha: SHV, 1961. Hudba na každém kroku (SHV).

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje zkouška, ve které student prokáže manuelní minimum a znalosti látky uvedené v anotaci předmětu.

Povinná účast studenta na přednáškách min. 70 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů