Hra v orchestru 7

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102HVO7 zápočet 4 48 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 64 až 84 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Předmět Hra v orchestru seznamuje studenty s pravidly provozu orchestru, jeho fungováním a organizací. Zároveň umožňuje studentům získat neocenitelné zkušenosti s hrou v orchestrálním seskupení. Probíhá formou blokové výuky společné pro všechny studenty interpretačních instrumentálních studijních programů. Stává se tak důležitou součástí přípravy na jednu z možných variant profesního uplatnění studentů.

Zkušenost s hrou v orchestru přináší poznání týmové spolupráce, což zvyšuje významně možnosti uplatnění v oboru po jeho ukončení. Cílem výuky je posilovat a rozvíjet studentovu schopnost spolupráce a jeho přizpůsobivost orchestrálním potřebám. Nadále také pokračuje proces rozvíjení jeho orchestrálního projevu s důrazem na uměleckou tvořivost.

Kromě dalšího rozšiřování znalostí repertoáru a zkvalitňování svého vlastního výkonu se zlepšují dovednosti studentů vedoucí k jejich uplatnění jako vedoucích skupin a koncertních mistrů, členů orchestrálních akademií zahraničních orchestrů a posléze i lektorů kurzů orchestrální hry, jakož i úspěšných zájemců u konkurzů o angažmá v prestižních orchestrech.

Tematické okruhy:

Detailní přehled o nejvýznamnějších interpretačních stylech a tradicích

Pokročilá intonační, rytmická, artikulační, zvuková, dynamická přizpůsobivost a flexibilita

Formování disciplíny, koncentrace a kázně při nácviku koncertní produkce

Výsledky učení

Student prokazuje silnou schopnost sebemotivace a sebekázně, včetně schopnosti samostudia při přípravě na soustavné budoucí vzdělávání s ohledem na udržitelnou profesní dráhu.

Má schopnost naslouchat, spolupracovat a upřednostňovat společný zájem i v případě, že jeho názor na danou interpretaci se liší. Dokáže svůj názor prezentovat a odůvodňovat. Společný výsledek však respektuje.

Je flexibilní a schopný rychle si v reálném čase osvojovat znalosti a využívá svou představivost, intuici a emocionální porozumění, přemýšlí a pracuje tvořivě, flexibilně a adaptivně.

Dokáže správně a samostatně interpretovat požadované orchestrální party a své znalosti vhodným způsobem uplatnit a předávat ostatním kolegům ve skupině.

Veřejně prezentuje vysoce kvalitní umělecký výkon v roli orchestrálního hráče.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Symfonická a komorní hudba od 16. do 21. století podle dramaturgie koncertního plánu orchestru AKS.

Hodnoticí metody a kritéria

Výuka probíhá v týdenním bloku 2x za semestr. Pro získání zápočtu je nutná 100% účast na koncertech a zkouškách na ty koncerty, na které je student nominován. Předpokládá se intenzivní domácí příprava (nastudování partů dle dramaturgického koncertního plánu).

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů