Hra v orchestru 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102HVO7 zápočet 4 48 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 64 až 84 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Leoš ČEPICKÝ, Tomáš KOUTNÍK

Obsah

Cíl výuky:

Předmět Hra v orchestru seznamuje studenty s pravidly provozu orchestru, jeho fungováním a organizací. Zároveň umožňuje studentům získat neocenitelné zkušenosti s hrou v orchestrálním seskupení. Probíhá formou blokové výuky společné pro všechny studenty interpretačních instrumentálních studijních programů. Stává se tak důležitou součástí přípravy na jednu z možných variant profesního uplatnění studentů.

Zkušenost s hrou v orchestru přináší poznání týmové spolupráce, což zvyšuje významně možnosti uplatnění v oboru po jeho ukončení. Cílem výuky je posilovat a rozvíjet studentovu schopnost spolupráce a jeho přizpůsobivost orchestrálním potřebám. Nadále také pokračuje proces rozvíjení jeho orchestrálního projevu s důrazem na uměleckou tvořivost.

Kromě dalšího rozšiřování znalostí repertoáru a zkvalitňování svého vlastního výkonu se zlepšují dovednosti studentů vedoucí k jejich uplatnění jako vedoucích skupin a koncertních mistrů, členů orchestrálních akademií zahraničních orchestrů a posléze i lektorů kurzů orchestrální hry, jakož i úspěšných zájemců u konkurzů o angažmá v prestižních orchestrech.

Tematické okruhy:

Detailní přehled o nejvýznamnějších interpretačních stylech a tradicích

Pokročilá intonační, rytmická, artikulační, zvuková, dynamická přizpůsobivost a flexibilita

Formování disciplíny, koncentrace a kázně při nácviku koncertní produkce

Výsledky učení

Student prokazuje silnou schopnost sebemotivace a sebekázně, včetně schopnosti samostudia při přípravě na soustavné budoucí vzdělávání s ohledem na udržitelnou profesní dráhu.

Má schopnost naslouchat, spolupracovat a upřednostňovat společný zájem i v případě, že jeho názor na danou interpretaci se liší. Dokáže svůj názor prezentovat a odůvodňovat. Společný výsledek však respektuje.

Je flexibilní a schopný rychle si v reálném čase osvojovat znalosti a využívá svou představivost, intuici a emocionální porozumění, přemýšlí a pracuje tvořivě, flexibilně a adaptivně.

Dokáže správně a samostatně interpretovat požadované orchestrální party a své znalosti vhodným způsobem uplatnit a předávat ostatním kolegům ve skupině.

Veřejně prezentuje vysoce kvalitní umělecký výkon v roli orchestrálního hráče.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Symfonická a komorní hudba od 16. do 21. století podle dramaturgie koncertního plánu orchestru AKS.

Hodnoticí metody a kritéria

Výuka probíhá v týdenním bloku 2x za semestr. Pro získání zápočtu je nutná 100% účast na koncertech a zkouškách na ty koncerty, na které je student nominován. Předpokládá se intenzivní domácí příprava (nastudování partů dle dramaturgického koncertního plánu).

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů