Základy dirigování 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102ZD4 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět je určen těm posluchačům školy, kteří nestudují dirigování jako hlavní obor. Proto je výuka převážně teoretická, opírající se o vysvětlení a zvládnutí základních pojmů a manuálních dovedností.

Forma studia

Kontaktní výuka

Předpoklady a další požadavky

Nejsou..

Obsah kurzu

Studování, analýza a poslech skladeb s teoretickým výkladem o úloze dirigenta v orchestru. Výuka je převážně teoretická, opírající se o vysvětlení a zvládnutí základních pojmů a manuálních dovedností.

Doporučená nebo povinná literatura

Individuální studium

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na výuce repertoáru a následná konzultace s pedagogem. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů