Didaktika/Vyučovatelská praxe dirigování 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102DPD1 Z 1 1T česky zimní

Garant předmětu

Hynek FARKAČ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hynek FARKAČ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit posluchače s metodou výuky základů dirigování a naučit je způsobům, jak manuálně vyjadřovat a ovlivňovat základní hudebně interpretační prvky, tempo, rytmus, dynamiku, intonaci a ladění, barvu a kvalitu zvuku a částečně také výraz a stavbu.

Forma studia

Kontaktní výuka a přednášky.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Didaktika se váže na všechny výukové postupy včetně specifikace metodických výstupů a kvality výstupů interpretačních oborů.

Posluchač si osvojuje v teoretické rovině metodické postupy, jak manuálně vyjadřovat a ovlivňovat základní hudebně interpretační prvky, tempo, rytmus, dynamiku, intonaci a ladění, barvu a kvalitu zvuku a částečně také výraz a stavbu.

Doporučená nebo povinná literatura

Individuální skripta

Hodnoticí metody a kritéria

Účast při pedagogické výuce na konzervatořích.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů