Základy dirigování 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102ZD1 zápočet 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Tomáš KOUTNÍK, Leoš SVÁROVSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš KOUTNÍK, Leoš SVÁROVSKÝ

Obsah

Cíl výuky:

Posluchač se seznámí se základními principy dirigentské profese. Naučí se schématům pro taktování, porozumí významu gesta a naučí se ho používat při vyjádření rychlosti, dynamiky, charakteru /např. legato, staccato, akcent/.

Obeznámí se s principy studia partitury, různými druhy zápisů partitury, transpozicemi, možnostmi umístění nástrojů v různých typech orchestrů a s celou škálou možností k vyjádření vlastního hudebního názoru. Ve výuce se prolíná teoretický výklad s praktickým cvičením.

Tematické okruhy:

Vznik a vývoj dirigentské profese

Zápis do partitury a její čtení

Realizace hudebního zápisu pomocí manuelní techniky

Probíraná témata se přednášejí v průběhu všech semestrů bez stanovení preferovaného pořadí a po individuální domluvě se studentem.

Výsledky učení

Student ovládá taktovací schéma pro různé takty, dokáže skladbu začít a ukončit, rozumí principům acceleranda, ritardanda, fermátám, a orientuje se v partituře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Povinná literatura:

W. A. Mozart: Symfonie g-moll

A. Dvořák: Slovanské tance op. 46

Doporučená literatura:

BROŽ, Jaroslav. Základy dirigování. 1. vyd. Praha: Panton, 1982. 360 s.

DĚDEČEK, Pavel. Základy dirigování. Praha: Edition Č.H., 1942. Knihovna „Hudební Výchovy.“

JEREMIÁŠ, Otakar. Praktické pokyny k dirigování. Praha: Panton, 1959.

ŠROM, Karel. Orchestr a dirigent. 2. vyd., (1. vyd. v SHV). Praha: SHV, 1961. Hudba na každém kroku (SHV).

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje zkouška, ve které student prokáže manuelní minimum a znalosti látky uvedené v anotaci předmětu.

Povinná účast studenta na přednáškách min. 70 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů