Sluchová analýza 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102SA4 ZK 1 1T česky letní

Garant předmětu

Jaroslav BRYCH, Tomáš KOUTNÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

František BABICKÝ, Jaroslav BRYCH, Tomáš KOUTNÍK, Marie PAPEŽOVÁ ERLEBACHOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl: pojmout sluchem komplexní ustrojení hudební věty.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Získávání zkušenosti při rozeznávání klasicko-romantických struktur. Analýza komplikovanějších útvarů. Práce u klavíru i s nahrávkou, což umožňuje vnímat struktury v původním kontextu a simulovat situaci hud. režiséra ve studiu.

Doporučená nebo povinná literatura

Individuální program

Hodnoticí metody a kritéria

Porovnání nahrávek, analýza znějících souzvuků a pořízení notového zápisu. Zkouška.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů