Sluchová analýza 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102SA4 ZK 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl: pojmout sluchem komplexní ustrojení hudební věty.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Získávání zkušenosti při rozeznávání klasicko-romantických struktur. Analýza komplikovanějších útvarů. Práce u klavíru i s nahrávkou, což umožňuje vnímat struktury v původním kontextu a simulovat situaci hud. režiséra ve studiu.

Doporučená nebo povinná literatura

Individuální program

Hodnoticí metody a kritéria

Porovnání nahrávek, analýza znějících souzvuků a pořízení notového zápisu. Zkouška.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů