Základy dirigování 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102ZD2 Z 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student ovládá taktovací schéma pro různé takty, dokáže skladbu začít a ukončit, rozumí principům acceleranda, ritardanda, fermátám, a orientuje se v partituře.

Forma studia

přednáška, cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Posluchač se seznámí se základními principy dirigentské profese. Naučí se schématům pro taktování, porozumí významu gesta a naučí se ho používat při vyjádření rychlosti, dynamiky, charakteru /např. legato, staccato, akcent/.

Obeznámí se s principy studia partitury, různými druhy zápisů partitury, transpozicemi, možnostmi umístění nástrojů v různých typech orchestrů a s celou škálou možností vyjádření vlastního hudebního názoru. Ve výuce se prolíná teoretický výklad s praktickým cvičením.

Tematické okruhy:

Vznik a vývoj dirigentské profese

Zápis do partitury a její čtení

Realizace hudebního zápisu pomocí manuelní techniky

Probíraná témata se přednášejí v průběhu všech semestrů bez stanovení preferovaného pořadí a po individuální domluvě se studentem.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

W. A. Mozart: Symfonie g-moll

A. Dvořák: Slovanské tance op. 46

Doporučená literatura:

BROŽ, Jaroslav. Základy dirigování. 1. vyd. Praha: Panton, 1982. 360 s.

DĚDEČEK, Pavel. Základy dirigování. Praha: Edition Č.H., 1942. Knihovna „Hudební Výchovy.“

JEREMIÁŠ, Otakar. Praktické pokyny k dirigování. Praha: Panton, 1959.

ŠROM, Karel. Orchestr a dirigent. 2. vyd., (1. vyd. v SHV). Praha: SHV, 1961. Hudba na každém kroku (SHV).

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje zkouška, ve které student prokáže manuelní minimum a znalosti látky uvedené v anotaci předmětu.

Povinná účast studenta na přednáškách min. 70 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů