Dějiny a literatura dechových nástrojů 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106DLI1 zápočet 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Obsah předmětu vychází z historie dechových nástrojů od nejstarších známých informací přes dobu antiky, středověku, renesanci, baroko, klasicismus, romantismus až do současnosti. Zároveň je poukazováno na podobnosti i rozdílnosti jednotlivých nástrojových skupin. Podkladem jsou informace o zachovaných dobových nástrojích, o dobových písemných zmínkách i popisech nástrojů. Vše je doplněno dobovou ikonografií.

Tematické okruhy:

-akustika dechových nástrojů

-dělení dechových nástrojů podle principu tvoření tónu

-historický vývoj stavby jednotlivých dřevěných dechových nástrojů

-historický vývoj stavby jednotlivých žesťových dechových nástrojů

-vzájemné souvislosti vývoje jednotlivých dechových nástrojů

Výsledky učení

-student má hlubší znalosti o proměnách svého nástroje v průběhu historického vývoje od nejstarších dob do současnosti

-student má obecný přehled o vývoji ostatních nástrojů své kategorie (dřevěné dechové nástroje / žesťové dechové nástroje)

-student má přehled o vzájemných vlivech vývoje jednotlivých dechových nástrojů

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Povinná literatura:

KRATOCHVÍL, Jiří. Dějiny a literatura dechových nástrojů. Praha: NAMU, 2001. ISBN 80-85883-74-0.

Doporučená literatura:

Vybraná hesla z následujících encyklopedií:

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě prověření znalostí a dovedností vycházejících z tematických okruhů přednášených pedagogem v průběhu semestru.

Další požadavky: aktivita ve výuce, docházka minimálně 75 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů