Koncertní praxe - dechové nástroje 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106KP1 zápočet 1 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Koncertní praxe posiluje fyzickou i psychickou odolnost při veřejném výkonu a zpětnou vazbu v podobě sebereflexe výkonu a kritických ohlasů z řad studentů i pedagogů. Tato praxe je nezbytná pro další profesionální činnost studenta, který si tak ověřuje nejen kvalitu své přípravy, jednotlivé složky interpretace, ale i své psychické předpoklady pro veřejné vystupování.

Vedle interpretační a psychické přípravy pro veřejná vystoupení jsou studenti vedeni také k formování názorů a nabývání znalostí v oblasti dramaturgie koncertní činnosti. Studenti si v praxi ověřují působivost jednotlivých nástrojových a skladatelských kombinací na průběh koncertního vystoupení a také odraz těchto kombinací na vnímání a reakci publika.

Výsledky učení

-student má kvalitní přehled o interpretačních stylech a tradicích spojených s různými typy repertoáru

-student identifikuje řadu strategií pro interpretaci, komunikaci a prezentaci myšlenek, problémů a argumentů vhodným stylem pro různé skupiny obecenstva

-student ovládá řadu komunikačních, prezentačních a organizačních dovedností spojených s veřejným vystoupením

-student komunikuje informace, názory, problémy a jejich řešení směrem k odbornému i laickému publiku pomocí různých médií a prezentací

-student rozvíjí umělecké koncepty a projekty a je schopen je profesionálně prezentovat případným klientům a příjemcům (posluchačům)

-student je schopen veřejné prezentace nastudovaného repertoáru

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Výběr repertoáru je adekvátní vybrané specializaci studenta v programu Dechové nástroje. V případě účasti studenta na některé celostátní či mezinárodní soutěži může být repertoár vybrán, doplněn nebo upraven na základě vyhlášených soutěžních podmínek.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě veřejného provedení koncertu.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Nesjou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů