Koncertní praxe - dechové nástroje 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106KP1 Z 1 česky letní

Garant předmětu

Jana BROŽKOVÁ, František HERMAN, Jiří HLAVÁČ, Štěpán KOUTNÍK, Karel MALIMÁNEK, Vlastimil MAREŠ, Mario MESANY, Radomír PIVODA, Vladimír REJLEK, Jiří SEIDL, Liběna SEQUARDTOVÁ, Jiří SUŠICKÝ, Jiří VÁLEK, Irvin VENYŠ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana BROŽKOVÁ, František HERMAN, Jiří HLAVÁČ, Jan HUDEČEK, Štěpán KOUTNÍK, Karel MALIMÁNEK, Vlastimil MAREŠ, Mario MESANY, Radomír PIVODA, Vladimír REJLEK, Jaroslav ROUČEK, Jiří SEIDL, Liběna SEQUARDTOVÁ, Jiří SUŠICKÝ, Jiří VÁLEK, Irvin VENYŠ, Jan VOBOŘIL, Ondřej VRABEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

-student má kvalitní přehled o interpretačních stylech a tradicích spojených s různými typy repertoáru

-student identifikuje řadu strategií pro interpretaci, komunikaci a prezentaci myšlenek, problémů a argumentů vhodným stylem pro různé skupiny obecenstva

-student ovládá řadu komunikačních, prezentačních a organizačních dovedností spojených s veřejným vystoupením

-student komunikuje informace, názory, problémy a jejich řešení směrem k odbornému i laickému publiku pomocí různých médií a prezentací

-student rozvíjí umělecké koncepty a projekty a je schopen je profesionálně prezentovat případným klientům a příjemcům (posluchačům)

-student je schopen veřejné prezentace nastudovaného repertoáru

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Koncertní praxe posiluje fyzickou i psychickou odolnost při veřejném výkonu a zpětnou vazbu v podobě sebereflexe výkonu a kritických ohlasů z řad studentů i pedagogů. Tato praxe je nezbytná pro další profesionální činnost studenta, který si tak ověřuje nejen kvalitu své přípravy, jednotlivé složky interpretace, ale i své psychické předpoklady pro veřejné vystupování.

Vedle interpretační a psychické přípravy pro veřejná vystoupení jsou studenti vedeni také k formování názorů a nabývání znalostí v oblasti dramaturgie koncertní činnosti. Studenti si v praxi ověřují působivost jednotlivých nástrojových a skladatelských kombinací na průběh koncertního vystoupení a také odraz těchto kombinací na vnímání a reakci publika.

Doporučená nebo povinná literatura

Výběr repertoáru je adekvátní vybrané specializaci studenta v programu Dechové nástroje. V případě účasti studenta na některé celostátní či mezinárodní soutěži může být repertoár vybrán, doplněn nebo upraven na základě vyhlášených soutěžních podmínek.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě veřejného provedení koncertu.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Nesjou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů