Rozbor skladeb 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108RSK4 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Vít HAVLÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivana BAŽANTOVÁ, Vít HAVLÍČEK, Miloš HONS, Martin HYBLER, Lukáš MATOUŠEK

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu je maximální vhled do hudebního textu. Porozumění hudební tkáni jak z hlediska vertikálního, tak horizontálního, jak z hlediska detailu, tak z hlediska celku. Vztah hudebního obsahu s užitou hudební stylizací. Výuka probíhá formou rozboru skladeb čtením v partituře (hudební forma, harmonie, kontrapunkt, struktura, instrumentace a další charakteristické prvky ve skladbě), následného poslechu skladeb z nahrávek s partiturou a diskuse nad předloženým rozborem. Předpokládá se znalost hudebních forem, harmonie a kontrapunktu na úrovni absolventů konzervatoře. Na počátku semestru pedagog připraví studentům několik ukázkových rozborů. Studenti v průběhu semestru pracují na analýze jedné skladby 20. – 21. století, zadané s přihlédnutím k jejich individuálním preferencím a dispozicím. Nejméně jednou za semestr prezentují konečnou podobu své kompletní analýzy na semináři.

Tematické okruhy:

1.Rozbor klavírních a sólových skladeb

2.Rozbor komorních skladeb

3.Rozbor orchestrálních skladeb

4.Rozbor vokálních skladeb

5.Osvojení novodobých analytických postupů vhodných pro poznávání děl 20. a 21. století.

Výsledky učení

Student se naučí nahlížet na skladby z analytického hlediska. Po prohloubení znalostí z hudebně teoretických disciplín (hudební formy, harmonie, kontrapunkt, instrumentace a další) dokáže aplikovat tyto poznatky při rozboru jednotlivých kompozic. Získá přehled o analytických postupech, které dokáže samostatně uplatnit u skladeb různých obsazení, žánrů i slohových období.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Podmínkou zápisu na předmět 108RSK4 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 108RSK3

Literatura

Povinná literatura:

HONS, Miloš. Hudební analýza. Praha: Togga, 2011. ISBN 978-80-87258-28-6.

JANEČEK, Karel. Hudební formy. Praha: SNKLHU, 1955.

TICHÝ, Vladimír. Harmonicky myslet a slyšet. Praha: NAMU, 2011. ISBN 978-80-7331-199-5.

Doporučená literatura:

BURLAS, Ladislav. Formy a druhy hudobného umenia. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. ISBN 80-8070-522-4.

HONS, Miloš. Hudba zvaná symfonie. Praha: Togga, 2005. ISBN 80-902912-6-0.

HŮLA, Zdeněk. Nauka o harmonii. Praha: SNKLU, 1956.

HŮLA, Zdeněk. Nauka o kontrapunktu. Praha: Editio Supraphon, 1985.

JANEČEK, Karel. Harmonie rozborem. Praha: SHV, l963.

JANEČEK, Karel. Melodika. Praha: SNKLHU, 1956.

JANEČEK, Karel. Tektonika. Praha: Supraphon, 1968.

JANEČEK, Karel. Základy moderní harmonie. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1965.

KOHOUTEK, Ctirad. Hudební styly z hlediska skladatele. Praha: Panton, 1976.

RISINGER, Karel. Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě. Praha: Panton, 1969.

TICHÝ, Vladimír. Úvod do studia hudební kinetiky. Praha: HAMU, 1994. ISBN 80-85467-07-0.

Notové materiály a nahrávky analyzovaných skladeb.

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena na základě: aktivity na seminářích, docházky minimálně 50 %, vypracování a prezentace semestrální práce. Závěrem studenti vykonávají zkoušku, která spočívá v odevzdání a obhájení písemně zpracovaného rozboru za tento semestr.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
HYBLER M.
10:20–11:50
(paralelka 4)
místnost 2026
Učebna 2026 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
BAŽANTOVÁ I.
12:00–13:30
(paralelka 1)
místnost 2026
Učebna 2026 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
HAVLÍČEK V.
13:40–15:10
(paralelka 2)
St
místnost 2026
Učebna 2026 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
HAVLÍČEK V.
10:20–11:50
(paralelka 3)
Čt
místnost 2026
Učebna 2026 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
MATOUŠEK L.
10:20–11:50
(paralelka 5)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:00–13:30 Ivana BAŽANTOVÁ Učebna 2026 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1
Út 13:40–15:10 Vít HAVLÍČEK Učebna 2026 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 2
St 10:20–11:50 Vít HAVLÍČEK Učebna 2026 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 3
Út 10:20–11:50 Martin HYBLER Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 4
Čt 10:20–11:50 Lukáš MATOUŠEK Učebna 2026 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 5

Předmět je součástí následujících studijních plánů