Dějiny a literatura dechových nástrojů 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106DLI2 zkouška 2 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Obsah předmětu vychází z historické posloupnosti vývoje repertoáru dechových nástrojů od nejstarších známých informací přes dobu antiky, středověku, renesanci, baroko, klasicismus, romantismus až do současnosti. Zároveň je poukazováno na nejnovější informace o tzv. historicky poučené interpretaci.

Tematické okruhy:

-přehled literatury dechových nástrojů od nejstarších dochovaných skladeb do současnosti

-souvislosti s kompozičním a slohovým vývojem

-historický vývoj techniky hry od nejstarších známých informací do současnosti

-problematika tzv. historicky poučené interpretace

-souvislosti s kompozičním a slohovým vývojem

Výsledky učení

-student má solidní znalost teoretických a historických kontextů, v nichž se hudba praktikuje a prezentuje, včetně řady hudebních stylů a odpovídajících uměleckých tradic.

-student má komplexní znalost relevantního reprezentativního repertoáru ve svém hudebním oboru, a je informován o interpretaci jednotlivých slohových období.

-student je schopen shromažďovat a využívat relevantní informace nalezené v knihovnách, internetových úložištích, muzeích, galeriích a dalších relevantních zdrojích, zná příslušné instituce a dovede zpracovat samostatný informativní text.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Povinná literatura:

KRATOCHVÍL, Jiří. Dějiny a literatura dechových nástrojů. Praha: NAMU, 2001. ISBN 80-85883-74-0.

Doporučená literatura:

Vybraná hesla z následujících encyklopedií:

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška: student během ústní zkoušky prokáže, jak si osvojil a pochopil témata probíraná v obou semestrech.

Písemná práce: student předloží samostatnou písemnou práci zadanou pedagogem z okruhu dějin nebo literatury studentova nástroje (např. seznam skladeb od 2. poloviny 20. století do současnosti apod.)

Další požadavky: aktivita ve výuce, docházka minimálně 75 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů