Rozbor skladeb 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108RSK1 zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Vít HAVLÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivana BAŽANTOVÁ, Vít HAVLÍČEK, Miloš HONS, Martin HYBLER, Lukáš MATOUŠEK

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu je maximální vhled do hudebního textu. Porozumění hudební tkáni jak z hlediska vertikálního, tak horizontálního, jak z hlediska detailu, tak z hlediska celku. Vztah hudebního obsahu s užitou hudební stylizací. Výuka probíhá formou rozboru skladeb čtením v partituře (hudební forma, harmonie, kontrapunkt, struktura, instrumentace a další charakteristické prvky ve skladbě), následného poslechu skladeb z nahrávek s partiturou a diskuse nad předloženým rozborem. Předpokládá se znalost hudebních forem, harmonie a kontrapunktu na úrovni absolventů konzervatoře. Na počátku semestru pedagog připraví studentům několik ukázkových rozborů, aby je podrobněji zasvětil do problematiky předmětu. Studenti v průběhu semestru pracují na analýze jedné skladby 18. – 19. století, zadané s přihlédnutím k jejich individuálním preferencím a dispozicím. Nejméně jednou za semestr prezentují konečnou podobu své kompletní analýzy na semináři.

Tematické okruhy:

1.Opakování a prohloubení znalosti z oboru harmonie, kontrapunktu, hudebních forem a instrumentace

2.Rozbor klavírních a sólových skladeb

3.Rozbor komorních skladeb

4.Rozbor orchestrálních skladeb

5.Rozbor vokálních skladeb

Výsledky učení

Student se naučí nahlížet na skladby z analytického hlediska. Po prohloubení znalostí z hudebně teoretických disciplín (hudební formy, harmonie, kontrapunkt, instrumentace a další) dokáže aplikovat tyto poznatky při rozboru jednotlivých kompozic. Získá přehled o analytických postupech, které dokáže samostatně uplatnit u skladeb různých obsazení, žánrů i slohových období.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Úspěšná klasifikace předmětu 108RSK1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 108RSK2

Literatura

Povinná literatura:

HONS, Miloš. Hudební analýza. Praha: Togga, 2011. ISBN 978-80-87258-28-6.

JANEČEK, Karel. Hudební formy. Praha: SNKLHU, 1955.

TICHÝ, Vladimír. Harmonicky myslet a slyšet. Praha: NAMU, 2011. ISBN 978-80-7331-199-5.

Doporučená literatura:

BURLAS, Ladislav. Formy a druhy hudobného umenia. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. ISBN 80-8070-522-4.

HONS, Miloš. Hudba zvaná symfonie. Praha: Togga, 2005. ISBN 80-902912-6-0.

HŮLA, Zdeněk. Nauka o harmonii. Praha: SNKLU, 1956.

HŮLA, Zdeněk. Nauka o kontrapunktu. Praha: Editio Supraphon, 1985.

JANEČEK, Karel. Harmonie rozborem. Praha: SHV, l963.

JANEČEK, Karel. Melodika. Praha: SNKLHU, 1956.

JANEČEK, Karel. Tektonika. Praha: Supraphon, 1968.

JANEČEK, Karel. Základy moderní harmonie. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1965.

KOHOUTEK, Ctirad. Hudební styly z hlediska skladatele. Praha: Panton, 1976.

RISINGER, Karel. Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě. Praha: Panton, 1969.

TICHÝ, Vladimír. Úvod do studia hudební kinetiky. Praha: HAMU, 1994. ISBN 80-85467-07-0.

Notové materiály a nahrávky analyzovaných skladeb.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě: aktivity v seminářích, docházky minimálně 50 %, vypracování a prezentace semestrální práce, kterou student v semestru přednese během semináře.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
HYBLER M.
08:40–10:10
(paralelka 4)
místnost 2026
Učebna 2026 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
BAŽANTOVÁ I.
10:20–11:50
(paralelka 1)
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
HAVLÍČEK V.
12:00–13:30
(paralelka 2)
St
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
HONS M.
09:35–11:05
(paralelka 3)
místnost 2026
Učebna 2026 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
MATOUŠEK L.
12:00–13:30
(paralelka 5)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:20–11:50 Ivana BAŽANTOVÁ Učebna 2026 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1
Út 12:00–13:30 Vít HAVLÍČEK Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 2
St 09:35–11:05 Miloš HONS Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 3
Út 08:40–10:10 Martin HYBLER Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 4
St 12:00–13:30 Lukáš MATOUŠEK Učebna 2026 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 5

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů