Orchestrální party a sóla klarinetu 6

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PKR6 ZK 1 1T česky letní

Garant předmětu

Jan MACH

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan MACH

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět vybaví studenta vědomostmi o literatuře v oblasti orchestrální hry a prakticky procvičí nejdůležitější sóla ,se kterými se může orchestrální hráč v praxi setkat. Ve všech předmětech se postupně objeví všichni skladatelé a jejich významná sóla pro klarinet v orchestrálním světě. Pracuje se s orchestrálními studiemi tuzemských i zahraničních edicí a se specializovanými party orchestrů České republiky (ČF, FOK, SOČR, ND).

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Předmět vybaví studenta vědomostmi o literatuře v oblasti orchestrální hry a prakticky procvičí nejdůležitější orchestrální sóla. Toto studium ukončí opakování celé literatury předmětu - orchestrální party klarinetu v symfonické a operní tvorbě. Pro co nejlepší zvládnutí předmětu je v tomto volena cesta opakování. Projdou se všechny skladby, kde hraje klarinet důležitá sóla, zopakují se principy interpretace jednotlivých skladatelů, principy hry v orchestru a její zákonitosti či zvláštnosti. V předmětu je zopakováno, v čem je orchestrální hra specifická, jaké klade nároky na hráče. Zopakuje principy intonace s různými nástroji - s fagotem, flétnou, hobojem či jinými.. Barevná intonace, jakési barevné doladění je velmi důležitou stránkou hry v orchestru. Dynamika hry v orchestru má také jiné zákonitosti, např. sóla je nutné hrát přece jen o dynamiku silněji, než je psáno atd. Je pojmenován a prakticky procvičován i rozdíl v orchestrálním hraní v operním a symfonickém orchestru. V předmětu jsou uváděny zvukové ukázky různých interpretací jedné skladby. Pojetí stejného dirigenta s různými orchestry, či stejného orchestru s různými dirigenty.

  1. Ravel
  2. Korsakov
  3. Verdi
  4. Wagner
  5. Mahler
  6. Strauss
  7. Stravinskij
  8. Copland

9 Souhrn

  1. Strauss
  2. Souhrn

Doporučená nebo povinná literatura

Orchestrální studie Frehsee Albin, Wipperich Emil,Ritzkowsky Johannes, party České filharmonie.

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů