Orchestrální party a sóla klarinetu 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PKR6 zkouška 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Předmět Orchestrální party a sóla klarinetu bezprostředně souvisí s předmětem Hra v orchestru. Jeho cílem je individuální příprava klarinetových partů především po stránce technické a nátiskové, rozvíjení pohotové orientace při hře z listu. Svým zaměřením rozšiřuje spektrum studentových znalostí a dovedností o ty, které podmiňují jeho případné budoucí uplatnění v profesi sólisty a orchestrálního hráče. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase a ovládnutí způsobu hry v symfonickém orchestru, nástrojové a interpretační zvládnutí skladeb orchestrálního repertoáru i schopnosti transpozic. V určeném časovém úseku se rozvíjí technika a kvalita přednesu hry, přispívající ke kvalitní prezentaci studenta v předmětu Hra v orchestru či příprava na konkurz do profesionálního orchestru.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Uvedená literatura je studována bez ohledu na vydavatele. Je přínosem, že si student sám vybírá, které vydání preferuje, a na hodinách či semináři se pak jednotlivé vydání porovnávají a ve vzniklé diskusi se ukazuje vliv na interpretaci těchto jednotlivých vydání.

Přidělená studijní literatura se řídí i dramaturgickým plánem orchestru HAMU a povinných skladeb jednotlivých výběrových řízení do profesionálních orchestrů.

Příklad repertoáru:

SMETANA, Bedřich. Prodaná nevěsta, Má vlast, Hakon Jarl

DVOŘÁK, Antonín. Symfonie č. 1 – 9, Koncert pro violoncello, Slovanské tance, Serenáda pro dechové nástroje

SUK, Josef. Asrael, Radúz a Mahulena, Zrání, Pohádka

JANÁČEK, Leoš Taras Bulba, Glagolská mše, Simfonietta

MARTINŮ, Bohuslav. Symfonické fantasie

MOZART, Wolfgang Amadeus. Symfonie č. 39 a 40

BEETHOVEN, Ludwig van. Symfonie č. 1 – 9, Fidelio

BARTHOLDY, Felix Mendelssohn. Sen noci svatojánské, Symfonie č. 1 – 4

SCHUBERT, Franz. Symfonie č. 8 a 9

BERLIOZ, Hector. Fantastická synmfonie

FRANC. Césare. Symfonie d moll

BRAHMS, Johannes. Symfonie č. 1 – 4

BORODIN, Alexandr. Polovecké tance

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Symfonie č. 1 – 6, Mozartiana, Italské capriccio

KORSAKOV, Nikolaj Rimskij. Šeherezáda, Španělské capriccio

STRAUSS, Richard. Enšpíglova šibalství

SIBELIUS, Jean. Symfonie č.1

MAHLER, Gustav. Symfonie č. 1 – 9

RESPIGHI, Ottorino. Římské pinie

DEBUSSY, Claude. Moře, Nocturna

RAVEL, Maurice, Španělská rapsodie, Bolero, Dafnis a Chloe, Náhrobek Couperinův

STRAVINSKIJ, Igor. Pták Ohnivák, Svěcení jara, Petruška

PROKOFJEV, Sergej. Symfonie č. 1 a 5, Péťa a vlk, Romeo a Julie

ŠOSTAKOVIČ, Dmitrij. Symfonie č. 1, 5, 7 – 10

BARTÓK, Béla. Koncert pro orchestr

KODÁLY. Zoltán. Tance z Galanty

GERSHWIN, George. Rapsodie v modrém

DUKAS, Paul. Čarodějův učeň

Další literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru s ohledem na talent a individuální dovednosti studenta a v souladu s aktuálním repertoárem předmětu Hra v orchestru 6.

Hodnoticí metody a kritéria

V šestém semestru je podmínka zkoušky 80 % docházky a zvládnutí studované literatury. Přehrávka vybraných orchestrálních partů před komisí katedry. Hodnotí se schopnosti technické, intonační a interpretační.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů