Orchestrální party a sóla klarinetu 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PKR5 zápočet 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří HLAVÁČ, Vlastimil MAREŠ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří HLAVÁČ, Jan MACH, Vlastimil MAREŠ, Irvin VENYŠ

Obsah

Cíl výuky:

Předmět Orchestrální party a sóla klarinetu bezprostředně souvisí s předmětem Hra v orchestru. Jeho cílem je individuální příprava klarinetových partů především po stránce technické a nátiskové, rozvíjení pohotové orientace při hře z listu. Svým zaměřením rozšiřuje spektrum studentových znalostí a dovedností o ty, které podmiňují jeho případné budoucí uplatnění v profesi sólisty a orchestrálního hráče. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase a ovládnutí způsobu hry v symfonickém orchestru, nástrojové a interpretační zvládnutí skladeb orchestrálního repertoáru i schopnosti transpozic. V určeném časovém úseku se rozvíjí technika a kvalita přednesu hry, přispívající ke kvalitní prezentaci studenta v předmětu Hra v orchestru či příprava na konkurz do profesionálního orchestru.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Uvedená literatura je studována bez ohledu na vydavatele. Je přínosem, že si student sám vybírá, které vydání preferuje, a na hodinách či semináři se pak jednotlivé vydání porovnávají a ve vzniklé diskusi se ukazuje vliv na interpretaci těchto jednotlivých vydání.

Přidělená studijní literatura se řídí i dramaturgickým plánem orchestru HAMU a povinných skladeb jednotlivých výběrových řízení do profesionálních orchestrů

Příklad repertoáru:

SMETANA, Bedřich. Prodaná nevěsta, Má vlast, Hakon Jarl

DVOŘÁK, Antonín. Symfonie č. 1 – 9, Koncert pro violoncello, Slovanské tance, Serenáda pro dechové nástroje

SUK, Josef. Asrael, Radúz a Mahulena, Zrání, Pohádka

JANÁČEK, Leoš Taras Bulba, Glagolská mše, Simfonietta

MARTINŮ, Bohuslav. Symfonické fantasie

MOZART, Wolfgang Amadeus. Symfonie č. 39 a 40

BEETHOVEN, Ludwig van. Symfonie č. 1 – 9, Fidelio

BARTHOLDY, Felix Mendelssohn. Sen noci svatojánské, Symfonie č. 1 – 4

SCHUBERT, Franz. Symfonie č. 8 a 9

BERLIOZ, Hector. Fantastická synmfonie

FRANC. Césare. Symfonie d moll

BRAHMS, Johannes. Symfonie č. 1 – 4

BORODIN, Alexandr. Polovecké tance

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Symfonie č. 1 – 6, Mozartiana, Italské capriccio

KORSAKOV, Nikolaj Rimskij. Šeherezáda, Španělské capriccio

STRAUSS, Richard. Enšpíglova šibalství

SIBELIUS, Jean. Symfonie č.1

MAHLER, Gustav. Symfonie č. 1 – 9

RESPIGHI, Ottorino. Římské pinie

DEBUSSY, Claude. Moře, Nocturna

RAVEL, Maurice, Španělská rapsodie, Bolero, Dafnis a Chloe, Náhrobek Couperinův

STRAVINSKIJ, Igor. Pták Ohnivák, Svěcení jara, Petruška

PROKOFJEV, Sergej. Symfonie č. 1 a 5, Péťa a vlk, Romeo a Julie

ŠOSTAKOVIČ, Dmitrij. Symfonie č. 1, 5, 7 – 10

BARTÓK, Béla. Koncert pro orchestr

KODÁLY. Zoltán. Tance z Galanty

GERSHWIN, George. Rapsodie v modrém

DUKAS, Paul. Čarodějův učeň

Další literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru s ohledem na talent a individuální dovednosti studenta a v souladu s aktuálním repertoárem předmětu Hra v orchestru 5.

Hodnoticí metody a kritéria

V pátém semestru je podmínka zápočtu 80 % docházky a zvládnutí studované literatury.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů