Základy hudebního managementu pro interprety

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110MZHMI zápočet 1 16 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 13 až 18 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří ŠTILEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ, Jiří ŠTILEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty HAMU, zejména budoucí instrumentalisty, pěvce, dirigenty, sbormistry a všechny další výkonné umělce s tím, jak probíhá ve společnosti a v praxi hudební provoz a připravit je na jejich další profesionální dráhu. Interaktivní přednášky a návštěvy předních osobností a odborníků z hudební praxe (Ing. Roman Strejček – OSA, JUDr Jiří Štaidl – AZ, Vilém Veverka – interpret a producent, Terezie Kovalová – instrumentalistka a producentka na sociálních sítích a další) pomohou k základní orientaci v oblasti financí, daňové legislativy, autorských práv, produkce a propagace. Studenti se mohou naučit řadu praktických a potřebných aktivit – sestavení rozpočtu, podání grantové žádosti a její správné vyplnění, příprava fundraisingu, příprava základní informace o koncertu, nahrávce nebo festivalu.

Předmět poskytne přehled o současném hudebním průmyslu, jeho trendech a nových příležitostech spojených s procesem digitalizace, revoluce 4.0 a dalšími fenomény současnosti.

Forma studia

prezenčně

Předpoklady a další požadavky

Předmětu určen pro studenty HAMU, zejména budoucí instrumentalisty, pěvce, dirigenty, sbormistry a všechny další výkonné umělce.

Obsah kurzu

  1. X. 2022 15: 20 – Finanční zajištění projektů (PhDr. Inge Radok Žádná, Prof. PhDr. Jiří Štilec, CSc, Mgr. Petra Soukupová jako host)

Jaké typy financování projektů existují, Jaké typy grantových žádostí existují, jak správně vyplnit a odůvodnit grantovou žádost na AMU, MK ČR, municipalitách, Nadace Leoše Janáčka, Nadace Bohuslava Martinů, Státní fond kultury, Partnerství OSA další subjekty. Principy sponzoringu, dárcovství, fundraisingu a crowdfundingu.

  1. XI. 2022 15: 20 – právní minimum – základní pojmy z oblasti autorského práva (Ing. Roman Strejček – předseda představenstva OSA)

AZ – základní principy, kolektivní správa a kolektivní správci, OSA, Intergram, Dilia, doba ochrany výkonu umělce, Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu), koncertní vystoupení, záznam nebo přenos pro rozhlasové a televizní vysílání, natáčení pro nahrávací společnost, filmové a reklamní produkce, on line přenos a streaming

  1. XI. 2022 15: 20 - produkční minimum – management, organizace, selfmanagement a marketing (Vilém Veverka)

Příprava, realizace a organizace vlastního projektu,, sestavení jednoduchého rozpočtu, záměr a jeho formulace, propagace

  1. XII. 2022 15.20 Práce s tradičními a novými médii (Terezie Kovalová)

Co je základní informace, press release, co musí obsahovat, tradiční nová média, odborná periodika, jak správně udělat rozhovor nebo krátký videoklip pro sociální sítě, rozdíl mez placenou reklamou a PR, jak správně kombinovat tyto možnosti, příprava press release o vlastním koncertu a další aktivity pro tradiční i nová média

Doporučená nebo povinná literatura

Bude upřesněno v průběhu kurzu

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na výuce, hodnoceno: zápočtem, 1 kredit

Poznámka

Všechny čtyři čtyřhodinové bloky se konají vždy ve čtvrtek příslušného data v 15.20 v místnosti č. 2017

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
ŠTILEC J.
RADOK ŽÁDNÁ I.

15:20–18:30
(přednášková par. 1)
Bloková výuka ve vypsaných termínech: 20.10., 3.11., 24.11. a 1.12. 2022,

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 15:20–18:30 Jiří ŠTILEC
Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ
Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
Bloková výuka ve vypsaných termínech: 20.10., 3.11., 24.11. a 1.12. 2022, přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů