Tisk studijního plánu

Studijní plán Nonverbální divadlo (Bc) - od 2022/23

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
109KL* Klaunérie
Z-6-8CT
ZK-6-8CT
12
109PTMI* Pantomima a tělesný mimus
Z-6-8CT
ZK-6-8CT
12
109ZAUT* Základy autorské tvorby
ZK-12-6CT
Z-12-6CT
24
Minimální počet kreditů 48
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
703AKH* Akrobacie, úpoly
Z-2-4CT
ZK-2-4CT
Z-2-2CT
ZK-2-2CT
Z-2-2CT
ZK-2-2CT
12
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
207DZA* Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I.
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
6
207DZB* Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
109IMPR* Improvizace
Z-1-2CT
Z-1-2CT
2
109JRHT* Jevištní řeč a předpoklady herecké tvorby
Z-2-2CT
ZK-2-2CT
Z-2-2CT
ZK-2-2CT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
12
109DNDI* Kapitoly z dějin nonverbálního divadla
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
10
109KIN* Kineziologie
Z-1-1ST
Z-1-1ST
2
109KAI* Kompozice a improvizace
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
6
109MSO* Manipulace s objektem
Z-1-4CT
Z-1-4CT
2
109OUP* Organizace uměleckého provozu
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
109PTMI* Pantomima a tělesný mimus
Z-2-4CT
Z-2-4CT
Z-3-4CT
ZK-3-4CT
10
109PLCA* Pohybová laboratoř - cirkusová akrobacie
Z-2-4CT
ZK-2-4CT
4
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce
Z-1-1PT
1
109SND* Současné nonverbální divadlo
Z-1-2ST
Z-1-2ST
2
109SNC* Současné tendence nového cirkusu
Z-1-2PT
ZK-1-2PT
2
109SNDI* Soustředění katedry nonverbálního divadla
Z-2-20CS
Z-2-20CS
4
109SDJT1 Světelný design a jevištní technologie 1
Z-1-2ST
1
109KTAP* Technika klasického tance a analýza pohybu
Z-2-2CT
Z-2-2CT
4
109TP* Technika pohybu
Z-2-2CT
ZK-2-2CT
Z-2-2CT
ZK-2-2CT
8
109TDHN* Teorie a dějiny hudby pro Nonverbální divadlo
Z-1-2PT
ZK-1-2PT
2
109T* Trénink
Z-1-4CT
Z-1-4CT
Z-1-4CT
Z-1-4CT
Z-1-4CT
Z-1-4CT
6
109UTHN* Úvod do teorie hudby pro Nonverbální divadlo
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
4
109ZHT* Základní herecký trénink
Z-1-4CT
Z-1-4CT
2
109ZID* Základy inscenační dramaturgie
Z-1-2PT
ZK-1-2PT
2
107ZTAE* Základy taneční estetiky
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
4
Minimální počet kreditů 123
Volitelné předměty
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
109NDPM Nonverbální divadlo - pedagogické minimum
0
109NDBVV Nonverbální divadlo (Bc) - volitelné předměty
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 171
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 9
Celkový počet kreditů 180
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

③ Nonverbální divadlo - pedagogické minimum [109NDPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

④ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Proseminář tvorby kvalifikační práce (108PTKP) ZT Bakalářskou prací
Pantomima a tělesný mimus 1 (109PTMI1) PZ Absolventským výkonem
Pantomima a tělesný mimus 2 (109PTMI2) PZ Absolventským výkonem
Klaunérie 1 (109KL1) PZ Absolventským výkonem
Klaunérie 2 (109KL2) PZ Absolventským výkonem
Základy autorské tvorby 1 (109ZAUT1) PZ Absolventským výkonem
Základy autorské tvorby 2 (109ZAUT2) PZ Absolventským výkonem
Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 1 (109DNDI1) ZT Dějiny nonverbálního divadla (S109DNDBC)
Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 2 (109DNDI2) ZT
Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 3 (109DNDI3) ZT
Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 4 (109DNDI4) ZT