Jevištní řeč a předpoklady herecké tvorby 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109JRHT1 zápočet 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cílem je seznámit se s vlastním hlasem a možnostmi jeho využití, kdy formou praktických cvičení student objevuje svůj hlas a dech a učí se ho ovládat. Naučit se vnímat a opakovat rytmické vzorce. Prostřednictvím písní se naučit vzájemně naslouchat. V písních pracovat se základními pojmy – dynamika, rytmus, kulminanta ad.

Tematické okruhy:

1.Hlas a slovo jako nástroj sebepoznání i komunikace s okolím

2.Slovo a jeho význam, synonyma, antonyma, rozšíření slovní zásoby

3.Slovo ve stylizované podobě: poezie

4.Poezie jako zdroj inspirace, rozvíjení imaginace

5.Rytmus

6.Intonace a její význam

7.Dech a bránice

8.Spojování jednotlivých okruhů, rozvíjení individuálního přístupu studentů

Výsledky učení

Studenti získají základní znalost práce s dechem, osvojí si základní rytmické vzorce. Prohloubí se jeho cit pro významovou i zvukovou stránku slova a schopnost slovní reflexe a sebereflexe, schopnost porozumět psanému textu. Rozvoj celkové muzikality a umělecké osobnosti studenta.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BARBA, Eugenio. Slovník divadelní antropologie: o skrytém umění herců. Praha: Nakladatelství Lidové noviny Institut umění – Divadelní ústav, 2000. 285 s. ISBN 80-7008-109-0.

DONNELLAN, Declan. Herec a jeho cíl. Praha: Brkola, 2007. 247 s. ISBN 978-80-903842-1-7.

VAVŘÍKOVÁ, Eliška. Mimesis a poiesis: od etnoscénologického výzkumu k hereckému projevu v inscenaci Farmy v jeskyni Sclavi/Emigrantova Píseň. Praha: KANT – Karel Kerlický, 2009. ISBN 978-80-86970-87-5.

Doporučená literatura:

BROOK, Peter. Prázdný prostor. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988.

ČECHOV, Michail. Hercova cesta, Praha: Panorama, 1990. ISBN 80-7038-154-X.

KAFKA, Franz. Proměna. 2. vyd. Ilustroval Luis SCAFATI, přeložil Vladimír KAFKA. Brno: B4U, 2013. ISBN 978-80-87222-25-6.

PEŠEK, Ladislav. Tvář bez masky: skutečnost a sen. Praha: Odeon, 1977.

SPALOVÁ, Olga. Sága rodu Budilova: sto let českého divadla na jevišti i v zákulisí. Praha: Odeon, 1978.

Hodnoticí metody a kritéria

●aktivní zapojení do praktických cvičení

●plnění tvůrčích úkolů

●docházka min 75 %

●účast na závěrečné zápočtové hodině

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů