Tisk

Katedra nonverbálního divadla

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
109CAB1 Cirkusová artistika-Balanční techniky 1 česky Z 2 4T
109CAB2 Cirkusová artistika-Balanční techniky 2
 
česky ZK 2 4T Předmět není vypsán
109CAZ1 Cirkusová artistika-Žongláž 1 česky Z 2 4T
109CAZ2 Cirkusová artistika-Žongláž 2
 
česky ZK 2 4T Předmět není vypsán
109DVND1 Didaktika/Vyučovatelská praxe nonverbálního divadla 1 česky Z 1 2ST
109DVND2 Didaktika/Vyučovatelská praxe nonverbálního divadla 2
 
česky ZK 1 2ST Předmět není vypsán
109DR1 Dramaturgie a režie 1
 
česky ZK 8 8CT Předmět není vypsán
109DR2 Dramaturgie a režie 2
 
česky Z 8 8CT Předmět není vypsán
109DAD1 Dramaturgie autorského divadla 1 česky Z 3 2PT
109DAD2 Dramaturgie autorského divadla 2
 
česky ZK 3 2PT Předmět není vypsán
109DA3 Dramaturgie autorského divadla 3 česky Z 4 2PT
109DA4 Dramaturgie autorského divadla 4
 
česky Z 4 2PT Předmět není vypsán
180DTMD Dějiny a teorie mimického divadla
 
česky Předmět není vypsán
109FGP1 Film. gag. pixilace - film 1 česky Z 3 4T
109FGP2 Film. gag. pixilace - film 2
 
česky ZK 3 4T Předmět není vypsán
109FD1 Fyzické divadlo 1 česky Z 6 8CT
109FD2 Fyzické divadlo 2
 
česky ZK 6 8CT Předmět není vypsán
109HSM1 Herectví s maskou 1 česky Z 2 2CT
109HSM2 Herectví s maskou 2
 
česky Z 2 2CT Předmět není vypsán
109HSM3 Herectví s maskou 3
 
česky Z 2 2CT Předmět není vypsán
109HN1 Hudební nástroj 1 česky Z 1 1T
109HN2 Hudební nástroj 2
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
109IM1 Improvizace 1 česky Z 1 2T
109IMPR1 Improvizace 1 česky Z 1 2CT
109IM2 Improvizace 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
109IMPR2 Improvizace 2
 
česky Z 1 2CT Předmět není vypsán
109IM3 Improvizace 3 česky Z 1 2T
109IM4 Improvizace 4
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
109IM5 Improvizace 5 česky Z 1 2T
109IM6 Improvizace 6
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
109IT1 Individuální tvorba 1 česky Z 3 3CT
109IT2 Individuální tvorba 2
 
česky Z 3 3CT Předmět není vypsán
109IT3 Individuální tvorba 3
 
česky Z 4 3CT Předmět není vypsán
109IT4 Individuální tvorba 4
 
česky Z 4 3CT Předmět není vypsán
109JR1 Jevištní řeč 1 - Herecká výchova česky Z 2 2T
109JR2 Jevištní řeč 2 - Herecká výchova
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
109JR3 Jevištní řeč 3 - Herecká výchova česky Z 2 2T
109JR4 Jevištní řeč 4 - Herecká výchova
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
109JRE5 Jevištní řeč 5 - Herecká výchova česky Z 2 2T
109JRE6 Jevištní řeč 6 - Herecká výchova
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
109JRHT1 Jevištní řeč a předpoklady herecké tvorby 1 česky Z 2 2CT
109JRHT2 Jevištní řeč a předpoklady herecké tvorby 2
 
česky ZK 2 2CT Předmět není vypsán
109JRHT3 Jevištní řeč a předpoklady herecké tvorby 3
 
česky Z 2 2CT Předmět není vypsán
109JRHT4 Jevištní řeč a předpoklady herecké tvorby 4
 
česky ZK 2 2CT Předmět není vypsán
109JRHT5 Jevištní řeč a předpoklady herecké tvorby 5
 
česky Z 2 2CT Předmět není vypsán
109JRHT6 Jevištní řeč a předpoklady herecké tvorby 6
 
česky Z 2 2CT Předmět není vypsán
109KDND1 Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 1 česky Z 1 2T
109DNDI1 Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 1
 
česky Z 2 2PT Předmět není vypsán
109KDND2 Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
109DNDI2 Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 2
 
česky ZK 2 2PT Předmět není vypsán
109KDND3 Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 3 česky Z 2 2T
109DNDI3 Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 3
 
česky Z 3 2PT Předmět není vypsán
109KDND4 Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 4
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
109DNDI4 Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 4
 
česky ZK 3 2PT Předmět není vypsán
109KN1 Kineziologie 1 česky Z 1 2T
109KIN1 Kineziologie 1 česky Z 1 1ST
109KN2 Kineziologie 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
109KIN2 Kineziologie 2
 
česky Z 1 1ST Předmět není vypsán
109KL1 Klaunérie 1
 
česky Z 6 8CT Předmět není vypsán
109KL2 Klaunérie 2
 
česky ZK 6 8CT Předmět není vypsán
109KAI1 Kompozice a improvizace 1
 
česky Z 1 2CT Předmět není vypsán
109KAI2 Kompozice a improvizace 2
 
česky Z 1 2CT Předmět není vypsán
109KAI3 Kompozice a improvizace 3
 
česky Z 2 2CT Předmět není vypsán
109KAI4 Kompozice a improvizace 4
 
česky Z 2 2CT Předmět není vypsán
109KYND1 Kytara pro obor Nonverbální divadlo 1 česky Z 1 1T
109KYND2 Kytara pro obor Nonverbální divadlo 2
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
109MSO1 Manipulace s objektem 1 česky Z 1 4CT
109MSO2 Manipulace s objektem 2
 
česky Z 1 4CT Předmět není vypsán
180MG Mimika, gestika a práce s hlasem
 
česky Předmět není vypsán
109NDC1 Nonverbální divadlo-Clownerie 1 česky Z 5 8T
109NDC2 Nonverbální divadlo-Clownerie 2
 
česky ZK 5 8T Předmět není vypsán
109NDD1 Nonverbální divadlo-Dramaturgie a režie 1 česky ZK 14 8T
109NDD2 Nonverbální divadlo-Dramaturgie a režie 2
 
česky Z 14 8T Předmět není vypsán
109NDF1 Nonverbální divadlo-Fyzické divadlo 1
 
česky Z 8 8T Předmět není vypsán
109NDF2 Nonverbální divadlo-Fyzické divadlo 2
 
česky ZK 8 8T Předmět není vypsán
109NDP1 Nonverbální divadlo-Pantomima a těles. mimus 1 česky Z 8 8T
109NDP2 Nonverbální divadlo-Pantomima a těles. mimus 2
 
česky ZK 8 8T Předmět není vypsán
109NDZ1 Nonverbální divadlo-Základy autorské tvorby 1 česky ZK 12 5T
109NDZ2 Nonverbální divadlo-Základy autorské tvorby 2
 
česky Z 12 5T Předmět není vypsán
109OUP1 Organizace uměleckého provozu 1 česky Z 1 2T
109OUP2 Organizace uměleckého provozu 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
109OUP3 Organizace uměleckého provozu 3 česky Z 1 2ST
109OUP4 Organizace uměleckého provozu 4
 
česky ZK 2 2ST Předmět není vypsán
109PTMI1 Pantomima a tělesný mimus 1 česky Z 6 8CT
109PTMI2 Pantomima a tělesný mimus 2
 
česky ZK 6 8CT Předmět není vypsán
109PT3 Pantomima a tělesný mimus 3 česky Z 2 3T
109PTMI3 Pantomima a tělesný mimus 3
 
česky Z 2 4CT Předmět není vypsán
109PT4 Pantomima a tělesný mimus 4
 
česky Z 2 3T Předmět není vypsán
109PTMI4 Pantomima a tělesný mimus 4
 
česky Z 2 4CT Předmět není vypsán
109PT5 Pantomima a tělesný mimus 5 česky Z 2 3T
109PTMI5 Pantomima a tělesný mimus 5
 
česky Z 3 4CT Předmět není vypsán
109PT6 Pantomima a tělesný mimus 6
 
česky Z 2 3T Předmět není vypsán
109PTMI6 Pantomima a tělesný mimus 6
 
česky ZK 3 4CT Předmět není vypsán
109PLCA1 Pohybová laboratoř - cirkusová akrobacie 1
 
česky Z 2 4CT Předmět není vypsán
109PLCA2 Pohybová laboratoř - cirkusová akrobacie 2
 
česky ZK 2 4CT Předmět není vypsán
109PMG1 Psychologie mimiky a gestiky 1 česky Z 3 1T
109PSMG1 Psychologie mimiky a gestiky 1 česky Z 2 2PT
109PMG2 Psychologie mimiky a gestiky 2
 
česky ZK 3 1T Předmět není vypsán
109PSMG2 Psychologie mimiky a gestiky 2
 
česky ZK 2 2PT Předmět není vypsán
109PMG3 Psychologie mimiky a gestiky 3 česky Z 3 1T
109PSMG3 Psychologie mimiky a gestiky 3
 
česky Z 2 2PT Předmět není vypsán
109PMG4 Psychologie mimiky a gestiky 4
 
česky Z 3 1T Předmět není vypsán
109PSMG4 Psychologie mimiky a gestiky 4
 
česky ZK 2 2PT Předmět není vypsán
109PDP1 Příprava diplomové práce 1
 
česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
109PDP2 Příprava diplomové práce 2
 
česky Z 4 2ST Předmět není vypsán
109SPM1 Seminář psychologie mimiky a gestiky 1 česky Z 3 1T
109SPM2 Seminář psychologie mimiky a gestiky 2
 
česky Z 3 1T Předmět není vypsán
109SPM3 Seminář psychologie mimiky a gestiky 3 česky Z 3 1T
109SPM4 Seminář psychologie mimiky a gestiky 4
 
česky Z 3 1T Předmět není vypsán
109SKND1 Soustředění katedry nonverbálního divadla 1
 
česky Z 1 20S Předmět není vypsán
109SNDI1 Soustředění katedry nonverbálního divadla 1 česky Z 2 20CS
109SKND2 Soustředění katedry nonverbálního divadla 2
 
česky Z 1 20S Předmět není vypsán
109SNDI2 Soustředění katedry nonverbálního divadla 2
 
česky Z 2 20CS Předmět není vypsán
109SKND3 Soustředění katedry nonverbálního divadla 3
 
česky Z 1 20S Předmět není vypsán
109SNDI3 Soustředění katedry nonverbálního divadla 3
 
česky Z 2 20CS Předmět není vypsán
109SKND4 Soustředění katedry nonverbálního divadla 4
 
česky Z 1 20S Předmět není vypsán
109SKND5 Soustředění katedry nonverbálního divadla 5
 
česky Z 1 20S Předmět není vypsán
109SND1 Současné nonverbální divadlo 1 česky Z 1 1ST
109SND2 Současné nonverbální divadlo 2
 
česky Z 1 1ST Předmět není vypsán
109STNC1 Současné tendence nového cirkusu 1 česky Z 1 2T
109SNC1 Současné tendence nového cirkusu 1 česky Z 1 2PT
109STNC2 Současné tendence nového cirkusu 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
109SNC2 Současné tendence nového cirkusu 2
 
česky ZK 1 2PT Předmět není vypsán
109STNC3 Současné tendence nového cirkusu 3 česky Z 1 2T
109STNC4 Současné tendence nového cirkusu 4
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
109SDJT1 Světelný design a jevištní technologie 1 česky Z 1 2ST
109SDJT2 Světelný design a jevištní technologie 2
 
česky Z 1 2ST Předmět není vypsán
109SDJT3 Světelný design a jevištní technologie 3
 
česky Z 1 2ST Předmět není vypsán
109KTAP1 Technika klasického tance a analýza pohybu 1 česky Z 2 2CT
109KTAP2 Technika klasického tance a analýza pohybu 2
 
česky Z 2 2CT Předmět není vypsán
109TP1 Technika pohybu 1 česky Z 2 2CT
109TP2 Technika pohybu 2
 
česky ZK 2 2CT Předmět není vypsán
109TP3 Technika pohybu 3 česky Z 2 2CT
109TP4 Technika pohybu 4
 
česky ZK 2 2CT Předmět není vypsán
109TND1 Teorie nonverbál. divadla a příprava diplom. úkolu 1 česky Z 1 2T
109TND2 Teorie nonverbál. divadla a příprava diplom. úkolu 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
109TND3 Teorie nonverbál. divadla a příprava diplom. úkolu 3 česky Z 3 2T
109TND4 Teorie nonverbál. divadla a příprava diplom. úkolu 4
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
109TEND1 Teorie nonverbálního divadla 1 česky Z 3 2ST
109TEND2 Teorie nonverbálního divadla 2
 
česky ZK 3 2ST Předmět není vypsán
109TEND3 Teorie nonverbálního divadla 3
 
česky Z 4 2ST Předmět není vypsán
109TEND4 Teorie nonverbálního divadla 4
 
česky Z 4 2ST Předmět není vypsán
109T1 Trénink 1 česky Z 1 4CT
109T10 Trénink 10
 
česky Z 1 4T Předmět není vypsán
109T2 Trénink 2
 
česky Z 1 4CT Předmět není vypsán
109T3 Trénink 3 česky Z 1 4CT
109T4 Trénink 4
 
česky Z 1 4CT Předmět není vypsán
109T5 Trénink 5 česky Z 1 4CT
109T6 Trénink 6
 
česky Z 1 4CT Předmět není vypsán
109T7 Trénink 7 česky Z 1 4T
109T8 Trénink 8
 
česky Z 1 4T Předmět není vypsán
109T9 Trénink 9 česky Z 1 4T
109ZFND1 Zobcová flétna pro obor Nonverbální divadlo 1
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
109ZFND2 Zobcová flétna pro obor Nonverbální divadlo 2
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
109ZHT1 Základní herecký trénink 1 česky Z 1 4CT
109ZHT2 Základní herecký trénink 2
 
česky Z 1 4CT Předmět není vypsán
109ZAUT1 Základy autorské tvorby 1
 
česky ZK 12 6CT Předmět není vypsán
109ZAUT2 Základy autorské tvorby 2
 
česky Z 12 6CT Předmět není vypsán
109ZFR1 Základy filmové řeči 1 česky Z 2 4ST
109ZFR2 Základy filmové řeči 2
 
česky Z 2 4ST Předmět není vypsán
109ZID1 Základy inscenační dramaturgie 1
 
česky Z 1 2PT Předmět není vypsán
109ZID2 Základy inscenační dramaturgie 2
 
česky ZK 1 2PT Předmět není vypsán