Tisk

Katedra nonverbálního divadla

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
109CAB1 Cirkusová artistika-Balanční techniky 1 česky Z 2 4T zimní
109CAB2 Cirkusová artistika-Balanční techniky 2 česky ZK 2 4T letní
109CAZ1 Cirkusová artistika-Žongláž 1 česky Z 2 4T zimní
109CAZ2 Cirkusová artistika-Žongláž 2 česky ZK 2 4T letní
109DVND1 Didaktika/Vyučovatelská praxe nonverbálního divadla 1 česky Z 1 2ST zimní
109DVND2 Didaktika/Vyučovatelská praxe nonverbálního divadla 2 česky ZK 1 2ST letní
109DR1 Dramaturgie a režie 1 česky ZK 8 8CT zimní
109DR2 Dramaturgie a režie 2 česky Z 8 8CT letní
109DAD1 Dramaturgie autorského divadla 1 česky Z 3 2PT zimní
109DAD2 Dramaturgie autorského divadla 2 česky ZK 3 2PT letní
109DA3 Dramaturgie autorského divadla 3 česky Z 4 2PT zimní
109DA4 Dramaturgie autorského divadla 4 česky Z 4 2PT letní
180DTMD Dějiny a teorie mimického divadla česky ZK 20 akademický rok
109FGP1 Film. gag. pixilace - film 1 česky Z 3 4T zimní
109FGP2 Film. gag. pixilace - film 2 česky ZK 3 4T letní
109FD1 Fyzické divadlo 1 česky Z 6 8CT zimní
109FD2 Fyzické divadlo 2 česky ZK 6 8CT letní
109HSM1 Herectví s maskou 1 česky Z 2 2CT zimní
109HSM2 Herectví s maskou 2 česky Z 2 2CT letní
109HSM3 Herectví s maskou 3 česky Z 2 2CT zimní
109HN1 Hudební nástroj 1 česky Z 1 1T zimní
109HN2 Hudební nástroj 2 česky Z 1 1T letní
109IM1 Improvizace 1 česky Z 1 2T zimní
109IMPR1 Improvizace 1 česky Z 1 2CT zimní
109IM2 Improvizace 2 česky Z 1 2T letní
109IMPR2 Improvizace 2 česky Z 1 2CT letní
109IM3 Improvizace 3 česky Z 1 2T zimní
109IM4 Improvizace 4 česky Z 1 2T letní
109IM5 Improvizace 5 česky Z 1 2T zimní
109IM6 Improvizace 6 česky Z 1 2T letní
109IT1 Individuální tvorba 1 česky Z 3 3CT zimní
109IT2 Individuální tvorba 2 česky Z 3 3CT letní
109IT3 Individuální tvorba 3 česky Z 4 3CT zimní
109IT4 Individuální tvorba 4 česky Z 4 3CT letní
109JR1 Jevištní řeč 1 - Herecká výchova česky Z 2 2T zimní
109JR2 Jevištní řeč 2 - Herecká výchova česky ZK 2 2T letní
109JR3 Jevištní řeč 3 - Herecká výchova česky Z 2 2T zimní
109JR4 Jevištní řeč 4 - Herecká výchova česky ZK 2 2T letní
109JRE5 Jevištní řeč 5 - Herecká výchova česky Z 2 2T zimní
109JRE6 Jevištní řeč 6 - Herecká výchova česky Z 2 2T letní
109JRHT1 Jevištní řeč a předpoklady herecké tvorby 1 česky Z 2 2CT zimní
109JRHT2 Jevištní řeč a předpoklady herecké tvorby 2 česky ZK 2 2CT letní
109JRHT3 Jevištní řeč a předpoklady herecké tvorby 3 česky Z 2 2CT zimní
109JRHT4 Jevištní řeč a předpoklady herecké tvorby 4 česky ZK 2 2CT letní
109JRHT5 Jevištní řeč a předpoklady herecké tvorby 5
 
česky Z 2 2CT zimní Předmět není vypsán
109JRHT6 Jevištní řeč a předpoklady herecké tvorby 6
 
česky Z 2 2CT letní Předmět není vypsán
109KDND1 Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 1 česky Z 1 2T zimní
109DNDI1 Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 1 česky Z 2 2PT zimní
109KDND2 Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 2 česky ZK 1 2T letní
109DNDI2 Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 2 česky ZK 2 2PT letní
109KDND3 Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 3 česky Z 2 2T zimní
109DNDI3 Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 3
 
česky Z 3 2PT zimní Předmět není vypsán
109KDND4 Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 4 česky ZK 2 2T letní
109DNDI4 Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 4
 
česky ZK 3 2PT letní Předmět není vypsán
109KN1 Kineziologie 1 česky Z 1 2T zimní
109KIN1 Kineziologie 1 česky Z 1 1ST zimní
109KN2 Kineziologie 2 česky ZK 1 2T letní
109KIN2 Kineziologie 2 česky Z 1 1ST letní
109KL1 Klaunérie 1 česky Z 6 8CT zimní
109KL2 Klaunérie 2 česky ZK 6 8CT letní
109KLT1 Klaunérie trénink 1 česky Z 2 8CT zimní
109KLT2 Klaunérie trénink 2 česky Z 2 8CT letní
109KAI1 Kompozice a improvizace 1 česky Z 1 2CT zimní
109KAI2 Kompozice a improvizace 2 česky Z 1 2CT letní
109KAI3 Kompozice a improvizace 3
 
česky Z 2 2CT zimní Předmět není vypsán
109KAI4 Kompozice a improvizace 4
 
česky Z 2 2CT letní Předmět není vypsán
109KYND1 Kytara pro obor Nonverbální divadlo 1 česky Z 1 1T zimní
109KYND2 Kytara pro obor Nonverbální divadlo 2 česky Z 1 1T letní
109MSO1 Manipulace s objektem 1 česky Z 1 4CT zimní
109MSO2 Manipulace s objektem 2 česky Z 1 4CT letní
180MG Mimika, gestika a práce s hlasem česky Z 15 akademický rok
109NDC1 Nonverbální divadlo-Clownerie 1 česky Z 5 8T zimní
109NDC2 Nonverbální divadlo-Clownerie 2 česky ZK 5 8T letní
109NDD1 Nonverbální divadlo-Dramaturgie a režie 1 česky ZK 14 8T zimní
109NDD2 Nonverbální divadlo-Dramaturgie a režie 2 česky Z 14 8T letní
109NDF1 Nonverbální divadlo-Fyzické divadlo 1
 
česky Z 8 8T zimní Předmět není vypsán
109NDF2 Nonverbální divadlo-Fyzické divadlo 2 česky ZK 8 8T letní
109NDP1 Nonverbální divadlo-Pantomima a těles. mimus 1 česky Z 8 8T zimní
109NDP2 Nonverbální divadlo-Pantomima a těles. mimus 2 česky ZK 8 8T letní
109NDZ1 Nonverbální divadlo-Základy autorské tvorby 1 česky ZK 12 5T zimní
109NDZ2 Nonverbální divadlo-Základy autorské tvorby 2 česky Z 12 5T letní
109OUP1 Organizace uměleckého provozu 1 česky Z 1 2T zimní
109OUP2 Organizace uměleckého provozu 2 česky ZK 2 2T letní
109OUP3 Organizace uměleckého provozu 3 česky Z 1 2ST zimní
109OUP4 Organizace uměleckého provozu 4 česky ZK 2 2ST letní
109PTMI1 Pantomima a tělesný mimus 1 česky Z 6 8CT zimní
109PTMI2 Pantomima a tělesný mimus 2 česky ZK 6 8CT letní
109PT3 Pantomima a tělesný mimus 3 česky Z 2 3T zimní
109PTMI3 Pantomima a tělesný mimus 3 česky Z 2 4CT zimní
109PT4 Pantomima a tělesný mimus 4 česky Z 2 3T letní
109PTMI4 Pantomima a tělesný mimus 4 česky Z 2 4CT letní
109PT5 Pantomima a tělesný mimus 5 česky Z 2 3T zimní
109PTMI5 Pantomima a tělesný mimus 5
 
česky Z 3 4CT zimní Předmět není vypsán
109PT6 Pantomima a tělesný mimus 6 česky Z 2 3T letní
109PTMI6 Pantomima a tělesný mimus 6
 
česky ZK 3 4CT letní Předmět není vypsán
109PLCA1 Pohybová laboratoř - cirkusová akrobacie 1 česky Z 2 4CT zimní
109PLCA2 Pohybová laboratoř - cirkusová akrobacie 2 česky ZK 2 4CT letní
109PMG1 Psychologie mimiky a gestiky 1 česky Z 3 1T zimní
109PSMG1 Psychologie mimiky a gestiky 1 česky Z 2 2PT zimní
109PMG2 Psychologie mimiky a gestiky 2 česky ZK 3 1T letní
109PSMG2 Psychologie mimiky a gestiky 2 česky ZK 2 2PT letní
109PMG3 Psychologie mimiky a gestiky 3 česky Z 3 1T zimní
109PSMG3 Psychologie mimiky a gestiky 3 česky Z 2 2PT zimní
109PMG4 Psychologie mimiky a gestiky 4 česky Z 3 1T letní
109PSMG4 Psychologie mimiky a gestiky 4 česky ZK 2 2PT letní
109PDP1 Příprava diplomové práce 1 česky Z 2 2ST zimní
109PDP2 Příprava diplomové práce 2 česky Z 4 2ST letní
109SPM1 Seminář psychologie mimiky a gestiky 1 česky Z 3 1T zimní
109SPM2 Seminář psychologie mimiky a gestiky 2 česky Z 3 1T letní
109SPM3 Seminář psychologie mimiky a gestiky 3 česky Z 3 1T zimní
109SPM4 Seminář psychologie mimiky a gestiky 4 česky Z 3 1T letní
109SKND1 Soustředění katedry nonverbálního divadla 1 česky Z 1 20S letní
109SNDI1 Soustředění katedry nonverbálního divadla 1 česky Z 2 20CS letní
109SKND2 Soustředění katedry nonverbálního divadla 2 česky Z 1 20S letní
109SNDI2 Soustředění katedry nonverbálního divadla 2 česky Z 2 20CS letní
109SKND3 Soustředění katedry nonverbálního divadla 3 česky Z 1 20S letní
109SNDI3 Soustředění katedry nonverbálního divadla 3 česky Z 2 20CS letní
109SKND4 Soustředění katedry nonverbálního divadla 4 česky Z 1 20S letní
109SKND5 Soustředění katedry nonverbálního divadla 5 česky Z 1 20S letní
109SND1 Současné nonverbální divadlo 1 česky Z 1 2ST zimní
109SND2 Současné nonverbální divadlo 2 česky Z 1 2ST letní
109SND3 Současné nonverbální divadlo 3 česky Z 1 2ST zimní
109SND4 Současné nonverbální divadlo 4 česky Z 1 2ST letní
109STNC1 Současné tendence nového cirkusu 1 česky Z 1 2T zimní
109SNC1 Současné tendence nového cirkusu 1 česky Z 1 2PT zimní
109STNC2 Současné tendence nového cirkusu 2 česky ZK 1 2T letní
109SNC2 Současné tendence nového cirkusu 2 česky ZK 1 2PT letní
109STNC3 Současné tendence nového cirkusu 3 česky Z 1 2T zimní
109STNC4 Současné tendence nového cirkusu 4 česky ZK 1 2T letní
109SDJT1 Světelný design a jevištní technologie 1 česky Z 1 2ST zimní
109SDJT2 Světelný design a jevištní technologie 2 česky Z 1 2ST letní
109SDJT3 Světelný design a jevištní technologie 3 česky Z 1 2ST zimní
109KTAP1 Technika klasického tance a analýza pohybu 1 česky Z 2 2CT zimní
109KTAP2 Technika klasického tance a analýza pohybu 2 česky Z 2 2CT letní
109TP1 Technika pohybu 1 česky Z 2 2CT zimní
109TP2 Technika pohybu 2 česky ZK 2 2CT letní
109TP3 Technika pohybu 3 česky Z 2 2CT zimní
109TP4 Technika pohybu 4 česky ZK 2 2CT letní
109TND1 Teorie nonverbál. divadla a příprava diplom. úkolu 1 česky Z 1 2T zimní
109TND2 Teorie nonverbál. divadla a příprava diplom. úkolu 2 česky Z 1 2T letní
109TND3 Teorie nonverbál. divadla a příprava diplom. úkolu 3 česky Z 3 2T zimní
109TND4 Teorie nonverbál. divadla a příprava diplom. úkolu 4 česky Z 3 2T letní
109TEND1 Teorie nonverbálního divadla 1 česky Z 3 2ST zimní
109TEND2 Teorie nonverbálního divadla 2 česky ZK 3 2ST letní
109TEND3 Teorie nonverbálního divadla 3 česky Z 4 2ST zimní
109TEND4 Teorie nonverbálního divadla 4 česky Z 4 2ST letní
109T1 Trénink 1 česky Z 1 4CT zimní
109T10 Trénink 10 česky Z 1 4T letní
109T2 Trénink 2 česky Z 1 4CT letní
109T3 Trénink 3 česky Z 1 4CT zimní
109T4 Trénink 4 česky Z 1 4CT letní
109T5 Trénink 5 česky Z 1 4CT zimní
109T6 Trénink 6 česky Z 1 4CT letní
109T7 Trénink 7 česky Z 1 4T zimní
109T8 Trénink 8 česky Z 1 4T letní
109T9 Trénink 9 česky Z 1 4T zimní
109ZFND1 Zobcová flétna pro obor Nonverbální divadlo 1
 
česky Z 1 1T zimní Předmět není vypsán
109ZFND2 Zobcová flétna pro obor Nonverbální divadlo 2
 
česky Z 1 1T letní Předmět není vypsán
109ZHT1 Základní herecký trénink 1 česky Z 1 4CT zimní
109ZHT2 Základní herecký trénink 2 česky Z 1 4CT letní
109ZAUT1 Základy autorské tvorby 1
 
česky ZK 12 6CT zimní Předmět není vypsán
109ZAUT2 Základy autorské tvorby 2
 
česky Z 12 6CT letní Předmět není vypsán
109ZFR1 Základy filmové řeči 1 česky Z 2 4ST zimní
109ZFR2 Základy filmové řeči 2 česky Z 2 4ST letní
109ZID1 Základy inscenační dramaturgie 1 česky Z 1 2PT zimní
109ZID2 Základy inscenační dramaturgie 2 česky ZK 1 2PT letní