Tisk

Katedra nonverbálního divadla

Zajišťované obory a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
109CAB1 Cirkusová artistika-Balanční techniky 1 česky Z 2 4/T Předmět není vypsán
109CAB2 Cirkusová artistika-Balanční techniky 2 česky ZK 2 4/T Zapsat
109CAV1 Cirkusová artistika-Vzdušná akrobacie 1 česky Z 3 3/T Předmět není vypsán
109CAV2 Cirkusová artistika-Vzdušná akrobacie 2 česky ZK 3 3/T Zapsat
109CAV3 Cirkusová artistika-Vzdušná akrobacie 3 česky Z 3 3/T Předmět není vypsán
109CAV4 Cirkusová artistika-Vzdušná akrobacie 4 česky ZK 3 3/T Zapsat
109CAZ1 Cirkusová artistika-Žongláž 1 česky Z 2 4/T Předmět není vypsán
109CAZ2 Cirkusová artistika-Žongláž 2 česky ZK 2 4/T Zapsat
109DVND1 Didaktika/Vyučovatelská praxe nonverbálního divadla 1 česky Z 1 1/T Předmět není vypsán
109DVND2 Didaktika/Vyučovatelská praxe nonverbálního divadla 2 česky ZK 1 1/T Zapsat
109DAD1 Dramaturgie autorského divadla 1 česky Z 3 2/T Předmět není vypsán
109DAD2 Dramaturgie autorského divadla 2 česky ZK 3 2/T Zapsat
109DA3 Dramaturgie autorského divadla 3 česky Z 4 2/T Předmět není vypsán
109DA4 Dramaturgie autorského divadla 4 česky Z 4 2/T Zapsat
180DTMD Dějiny a teorie mimického divadla česky ZK 20 ZK 20 Zapsat
109FGP1 Film. gag. pixilace - film 1 česky Z 3 4/T Předmět není vypsán
109FGP2 Film. gag. pixilace - film 2 česky ZK 3 4/T Zapsat
109IM1 Improvizace 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
109IM2 Improvizace 2 česky Z 1 2/T Zapsat
109IM3 Improvizace 3 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
109IM4 Improvizace 4 česky Z 1 2/T Zapsat
109IM5 Improvizace 5 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
109IM6 Improvizace 6 česky Z 1 2/T Zapsat
109JR1 Jevištní řeč 1 - Herecká výchova česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
109JR2 Jevištní řeč 2 - Herecká výchova česky ZK 2 2/T Zapsat
109JR3 Jevištní řeč 3 - Herecká výchova česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
109JR4 Jevištní řeč 4 - Herecká výchova česky ZK 2 2/T Zapsat
109JRE5 Jevištní řeč 5 - Herecká výchova česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
109JRE6 Jevištní řeč 6 - Herecká výchova česky Z 2 2/T Zapsat
109KDND1 Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
109KDND2 Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 2 česky ZK 1 2/T Zapsat
109KDND3 Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 3 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
109KDND4 Kapitoly z dějin nonverbálního divadla 4 česky ZK 2 2/T Zapsat
109KN1 Kineziologie 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
109KN2 Kineziologie 2 česky ZK 1 2/T Zapsat
109KYND1 Kytara pro obor Nonverbální divadlo 1 česky Z 1 1/T Předmět není vypsán
109KYND2 Kytara pro obor Nonverbální divadlo 2 česky Z 1 1/T Zapsat
109NDC1 Nonverbální divadlo-Clownerie 1 česky Z 5 8/T Předmět není vypsán
109NDC2 Nonverbální divadlo-Clownerie 2 česky ZK 5 8/T Zapsat
109NDD1 Nonverbální divadlo-Dramaturgie a režie 1 česky ZK 14 8/T Předmět není vypsán
109NDD2 Nonverbální divadlo-Dramaturgie a režie 2 česky Z 14 8/T Zapsat
109NDF1 Nonverbální divadlo-Fyzické divadlo 1 česky Z 8 8/T Předmět není vypsán
109NDF2 Nonverbální divadlo-Fyzické divadlo 2 česky ZK 8 8/T Zapsat
109NDP1 Nonverbální divadlo-Pantomima a těles. mimus 1 česky Z 8 8/T Předmět není vypsán
109NDP2 Nonverbální divadlo-Pantomima a těles. mimus 2 česky ZK 8 8/T Zapsat
109NDZ1 Nonverbální divadlo-Základy autorské tvorby 1 česky ZK 12 5/T Předmět není vypsán
109NDZ2 Nonverbální divadlo-Základy autorské tvorby 2 česky Z 12 5/T Zapsat
109OUP1 Organizace uměleckého provozu 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
109OUP2 Organizace uměleckého provozu 2 česky ZK 2 2/T Zapsat
109OUP3 Organizace uměleckého provozu 3 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
109OUP4 Organizace uměleckého provozu 4 česky ZK 2 2/T Zapsat
109PT3 Pantomima a tělesný mimus 3 česky Z 2 3/T Předmět není vypsán
109PT4 Pantomima a tělesný mimus 4 česky Z 2 3/T Zapsat
109PT5 Pantomima a tělesný mimus 5 česky Z 2 3/T Předmět není vypsán
109PT6 Pantomima a tělesný mimus 6 česky Z 2 3/T Zapsat
109PMG1 Psychologie mimiky a gestiky 1 česky Z 3 1/T Předmět není vypsán
109PMG2 Psychologie mimiky a gestiky 2 česky ZK 3 1/T Zapsat
109PMG3 Psychologie mimiky a gestiky 3 česky Z 3 1/T Předmět není vypsán
109PMG4 Psychologie mimiky a gestiky 4 česky Z 3 1/T Zapsat
109SPM1 Seminář psychologie mimiky a gestiky 1 česky Z 3 1/T Předmět není vypsán
109SPM2 Seminář psychologie mimiky a gestiky 2 česky Z 3 1/T Zapsat
109SPM3 Seminář psychologie mimiky a gestiky 3 česky Z 3 1/T Předmět není vypsán
109SPM4 Seminář psychologie mimiky a gestiky 4 česky Z 3 1/T Zapsat
109SKND1 Soustředění katedry nonverbálního divadla 1 česky Z 1 blok Předmět není vypsán
109SKND2 Soustředění katedry nonverbálního divadla 2 česky Z 1 blok Předmět není vypsán
109SKND3 Soustředění katedry nonverbálního divadla 3 česky Z 1 blok Předmět není vypsán
109SKND4 Soustředění katedry nonverbálního divadla 4 česky Z 1 blok Předmět není vypsán
109SKND5 Soustředění katedry nonverbálního divadla 5 česky Z 1 blok Předmět není vypsán
109STNC1 Současné tendence nového cirkusu 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
109STNC2 Současné tendence nového cirkusu 2 česky ZK 1 2/T Zapsat
109STNC3 Současné tendence nového cirkusu 3 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
109STNC4 Současné tendence nového cirkusu 4 česky ZK 1 2/T Zapsat
109SST1 Step, speciální techniky 1 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
109SST2 Step, speciální techniky 2 česky ZK 2 2/T Zapsat
109ST3 Step, speciální techniky 3 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
109ST4 Step, speciální techniky 4 česky ZK 1 2/T Zapsat
109TP1 Technika pohybu 1 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
109TP2 Technika pohybu 2 česky ZK 2 2/T Zapsat
109TP3 Technika pohybu 3 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
109TP4 Technika pohybu 4 česky ZK 2 2/T Zapsat
109TND1 Teorie nonverbál. divadla a příprava diplom. úkolu 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
109TND2 Teorie nonverbál. divadla a příprava diplom. úkolu 2 česky Z 1 2/T Zapsat
109TND3 Teorie nonverbál. divadla a příprava diplom. úkolu 3 česky Z 3 2/T Předmět není vypsán
109TND4 Teorie nonverbál. divadla a příprava diplom. úkolu 4 česky Z 3 2/T Zapsat
109T1 Trénink 1 česky Z 1 4/T Předmět není vypsán
109T10 Trénink 10 česky Z 1 4/T Zapsat
109T2 Trénink 2 česky Z 1 4/T Zapsat
109T3 Trénink 3 česky Z 1 4/T Předmět není vypsán
109T4 Trénink 4 česky Z 1 4/T Zapsat
109T5 Trénink 5 česky Z 1 4/T Předmět není vypsán
109T6 Trénink 6 česky Z 1 4/T Zapsat
109T7 Trénink 7 česky Z 1 4/T Předmět není vypsán
109T8 Trénink 8 česky Z 1 4/T Zapsat
109T9 Trénink 9 česky Z 1 4/T Předmět není vypsán
109ZFND1 Zobcová flétna pro obor Nonverbální divadlo 1
 
česky Z 1 1/T Předmět není vypsán
109ZFND2 Zobcová flétna pro obor Nonverbální divadlo 2
 
česky Z 1 1/T Předmět není vypsán
109ZHT1 Základní herecký trénink 1 česky Z 1 4/T Předmět není vypsán
109ZHT2 Základní herecký trénink 2 česky Z 1 4/T Zapsat