Základy filmové řeči 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109ZFR1 zápočet 2 4 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 14 až 24 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jakub WÁGNER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V zimním semestru tohoto předmětu se studium zaměřuje především na znalost teorie. Tedy na stručné dějiny kinematografie a analýzu způsobu filmové řeči, jejímž základem je sledování kvalitních děl tvůrců videoartu. Kromě základních teoretických znalostí je student schopen začít samostatně uvažovat o vlastní práci s tímto médiem v rámci svého představení.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cílem výuky je seznámit studenta se základními vyjadřovacími prostředky filmového jazyka tak, aby je mohl prakticky využít ve svém oboru a žánru divadla, kterému se chce věnovat. Předmět je koncipován jako průřez základními principy filmového jazyka od vzniku tohoto média k současnosti. Zaměřuje se na současné filmové postupy používané ve filmové tvorbě ve vztahu k divadlu a tanci.

Tematické okruhy

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

THOMPSONOVÁ, Kristin a David BORDWELL. Dějiny filmu (vybrané kapitoly 1-5). Praha: NAMU, 2011. ISBN-978-80-7331-207-7.

Doporučená literatura:

FLUSSER, Vilém. Za filosofií fotografie. Praha: Fra, 2013. ISBN 978-80-86603-79-7.

LYNCH, David, McKENNOVÁ, Kristine. Místo snění. Praha: Paseka, 2020. ISBN 978-80-7432-957-9.

KYROU, Ado, BUñUEL, Luis. Ukázky ze scénářů, rozhovory. Praha: Orbis, 1975. ISBN D-07 50249.

NANORU, Michal. Only the good ones. Praha: Galerie Rudolfinum, 2014. ISBN 978-80-86443-31-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Znalost teorie ověřovaná průběžně ústním zkoušením, rozpracovaný námět o rozsahu 1NS, aktivní účast v hodinách, min. 80% docházka.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů