Tisk studijního plánu

Studijní plán Nonverbální divadlo (Mg) - od 2022/23

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
109DR* Dramaturgie a režie
ZK-8-8CT
Z-8-8CT
16
109FD* Fyzické divadlo
Z-6-8CT
ZK-6-8CT
12
Minimální počet kreditů 28
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
109DAD* Dramaturgie autorského divadla
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
109DA* Dramaturgie autorského divadla
Z-4-2PT
Z-4-2PT
8
109HSM* Herectví s maskou
Z-2-2CT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
6
109IT* Individuální tvorba
Z-3-3CT
Z-3-3CT
Z-4-3CT
Z-4-3CT
14
109OUP* Organizace uměleckého provozu
Z-1-2ST
ZK-2-2ST
3
109PDP* Příprava diplomové práce
Z-2-2ST
Z-4-2ST
6
109PSMG* Psychologie mimiky a gestiky
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
8
109SDJT* Světelný design a jevištní technologie
Z-1-2ST
Z-1-2ST
2
109TEND* Teorie nonverbálního divadla
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
Z-4-2ST
Z-4-2ST
14
109ZFR* Základy filmové řeči
Z-2-4ST
Z-2-4ST
4
Minimální počet kreditů 77
Volitelné předměty
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
109NDPM Nonverbální divadlo - pedagogické minimum
0
109NDNVV Nonverbální divadlo (Mg.) - volitelné předměty
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 105
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 15
Celkový počet kreditů 120
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

③ Nonverbální divadlo - pedagogické minimum [109NDPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

④ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Fyzické divadlo 1 (109FD1) PZ Absolventským výkonem
Fyzické divadlo 2 (109FD2) PZ Absolventským výkonem
Dramaturgie a režie 1 (109DR1) PZ Absolventským výkonem
Dramaturgie a režie 2 (109DR2) PZ Absolventským výkonem
Teorie nonverbálního divadla 1 (109TEND1) ZT Diplomovou prací
Teorie nonverbálního divadla 2 (109TEND2) ZT Diplomovou prací
Teorie nonverbálního divadla 3 (109TEND3) ZT Diplomovou prací
Teorie nonverbálního divadla 4 (109TEND4) ZT Diplomovou prací
Individuální tvorba 1 (109IT1) PZ Absolventským výkonem
Individuální tvorba 2 (109IT2) PZ Absolventským výkonem
Individuální tvorba 3 (109IT3) PZ Absolventským výkonem
Individuální tvorba 4 (109IT4) PZ Absolventským výkonem
Příprava diplomové práce 1 (109PDP1) ZT Diplomovou prací
Příprava diplomové práce 2 (109PDP2) ZT Diplomovou prací
Dramaturgie autorského divadla 1 (109DAD1) ZT Dramaturgie autorského divadla (S109DAUD)
Dramaturgie autorského divadla 2 (109DAD2) ZT
Dramaturgie autorského divadla 3 (109DA3) ZT
Dramaturgie autorského divadla 4 (109DA4) ZT
Teorie nonverbálního divadla 1 (109TEND1) ZT Teorie nonverbálního divadla (S109TND)
Teorie nonverbálního divadla 2 (109TEND2) ZT
Teorie nonverbálního divadla 3 (109TEND3) ZT
Teorie nonverbálního divadla 4 (109TEND4) ZT