Světelný design a jevištní technologie 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109SDJT2 zápočet 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Věra ONDRAŠÍKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledkem aktivit v tomto semestru je další rozvoj výtvarné a audiovizuální koncepce svého vlastního díla. Student umí přesně vystihnout představy o světelné koncepci své etudy, pojmenovat světelné nálady a připravit světelný „scénář“, diskutovat ho s odborníky oboru a své teoretické znalosti uplatnit v praxi při tvůrčí práci v divadelním prostoru.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cílem výuky je seznámit studenty se základy světelného a zvukového designu a dalšími jevištními technologiemi. Dlouhodobým cílem předmětu rozděleného do tří semestrů je využívat technologie nikoli jako doplněk pro jejich vizuální lákavost, ale jako prostředek sdělení, který lze do celkové výpovědi začlenit a ke kterému lze přistupovat s kritickým odstupem a jasně definovaným uměleckým záměrem. Ve druhé části bude předmět probíhat i nadále formou ateliéru, během kterých budou studenti pracovat tvůrčím způsobem, ale seznámí se také osobně s některými významnými současnými profesionálními tvůrci českého světelného designu. Cílem je vystihnout představu o světelné koncepci své etudy, tuto koncepci diskutovat s pozvanými odborníky a obhájit ji, případně ji pozměnit, dále uvést tuto již pozměněnou koncepci do praxe.

Tematické okruhy

Seznámení se s profesionálními tvůrčími osobnostmi českého světelného designu

Orientace v typologii konvenčních světel a jejich využití v divadelním prostoru

Charakteristika světelných nálad, příprava světelného scénáře

Aplikace osvojených teoretických znalostí do praxe v divadelním prostoru

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

MORAN, Nick. Světelný design: pro divadlo, koncerty, výstavy a živé akce. Vyd. 1. Praha: Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Institutem světelného designu, 2010, 240 s. ISBN 978-80-7008-246-1.

Doporučená literatura:

KOČÍ, Šimon. Světelně-technická dokumentace scénických osvětlení. Brno, 2008. Bakalářská práce. Janáčkova akademie múzických umění v Brně.

UŠKLEB, Jan. Aplikovaný lighting design: vhled do oboru světelného designu. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2010, 41 s. ISBN 978-80-86928-83-8.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka min. 90 %, aktivní účast v hodinách, plnění dílčích zadání.

Poznámka

Nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů